FAQ items aan het laden...
Opbrengsten2024-04-29T15:06:34+02:00

OPBRENGSTEN PLATFORM LEREN VAN TOETSEN

Sinds 2013 is Platform Leren van toetsen uitgegroeid tot een veel gevonden verzamelplaats van enthousiasme en inspiratie over leren van toetsen.
Het aantal activiteiten is in de loop van de jaren gegroeid, net als de bezoekersaantallen. De website vormt ondertussen een aardige bibliotheek aan blogs en berichten. Met de toolkit formatief toetsen en het leernetwerk programmatisch toetsen proberen we ook praktische handvatten te bieden voor docenten die in hun eigen praktijk aan de slag willen.

Hieronder vind je wat de activiteiten van Platform Leren van toetsen verder aan opbrengsten hebben opgeleverd, zoals publicaties en scripties, en verslagen van ons jaarlijks symposium en van themabijeenkomsten.

Wil je op de hoogte blijven van onze opbrengsten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ons blog!

Zelf een bijdrage leveren? Neem contact met ons op!

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Abonneren op blog

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 595 andere abonnees

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen

Bijdrage leveren

OVERZICHT VAN PUBLICATIES

Naast het publiceren van blogs proberen we ook andere kanalen te gebruiken om ideeën en inzichten uit onderzoek en praktijk te delen. Daarnaast presenteren we regelmatig onze bevindingen tijdens (peer reviewed) onderzoeksconferenties.

We zetten de belangrijkste publicaties die voortvloeiden uit activiteiten van het platform op een rijtje.

Wetenschappelijke publicaties

Praktijkpublicaties

Bijdragen aan onderzoeksconferenties

HET JAARLIJKSE SYMPOSIUM

Je kunt je klok er op gelijk zetten: Iedere eerste vrijdag van juni is er een symposium van Platform Leren van toetsen.

Het jaarlijkse symposium staat in het teken van uitwisseling, inspiratie, en verdieping. Tijdens de dag zijn er tal van workshops, discussiesessies, keynotes, en presentaties. Ieder jaar zijn we te gast bij een andere hogeschool. Vanwege het groeiende aantal bezoekers presenteren we sinds 2019 het symposium als Festival Leren van toetsen: Een vrije opzet met veel parallelle sessies, een informatiemarkt, en ontspannen sfeer.

Enkele reacties van deelnemers van afgelopen jaren:

Leuke, afwisselende sessies: Genoeg keuze op verschillende onderwerpen!

Fantastisch leerzaam!

Een feestje
met inhoud!

Bekijk een uitgebreid verslag én alle materialen van voorgaande edities.

2023

De Haagse Hogeschool in Den Haag

2022

Inholland in Den Haag

2021

Saxion, online

2020

Verplaatst naar 2021

2019

Fontys Hogescholen in Tilburg

2018

Vergadercentrum Domstad in Utrecht

2017

Hogeschool Rotterdam

2016

HZ University of Applied Sciences in Vlissingen

2015

Avans Hogeschool in Den Bosch

2014

RDM Campus Congrescentrum in Rotterdam

THEMABIJEENKOMSTEN

Meerdere keren per jaar organiseren we themabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten sluiten aan bij de thema’s ‘studenten betrekken bij toetsen’, ‘formatief toetsen’, ‘feedbackcultuur’, en ‘programmatisch toetsen’. 

Neem een kijkje in de agenda voor een actueel overzicht van geplande themabijeenkomsten.

Lees hieronder verslagen en berichten over themabijeenkomsten die eerder hebben plaatsgevonden. 

Webinar Feedback literacy in Higher Education

Feedback in het onderwijs werkt het beste als studenten en docenten als partners samenwerken, stelt David Carless. Dit betekent bijvoorbeeld dat docenten het feedbackproces zo inrichten dat studenten op feedback kunnen reageren, of het kunnen toepassen in een vervolgopdracht. Dit helpt studenten en docenten bovendien om zich te ontwikkelen in het geven (docenten) en verwerken (studenten) van feedback. Carless, professor aan de Universiteit van Hong Kong, gaf op 22 januari 2021 een drukbezocht webinar over feedbackgeletterdheid. Het werd een inspirerende combinatie van onderzoek en ervaringen uit de (eigen) praktijk, waarbij hij uitgebreid de tijd nam om vragen te beantwoorden.

Incremental Grading: Regie over je leerproces

Als vervolg op het blog over Incremental Grading (een manier van self assessment) van Veronica Bruijns was het nu tijd voor een themabijeenkomst over dit onderwerp met als spreker Christian Köppe. Christian is werkzaam bij het Freudenthal Instituut van de UU, waar hij als promovendus onderzoek doet naar Incremental Grading. Daarnaast is hij docent Informatica en vakdidacticus. Erika Rob schreef een verslag over (de opbrengsten van) de themabijeenkomst.

Misconcepties rondom de formatieve toetscyclus in het hbo

Tijdens het werken met de FT-cyclus, in het hbo, maar ook in het vo en mbo, merkten Liesbeth Baartman en Judith Gulikers dat docenten soms misconcepties hebben als het gaat om formatief toetsen. Een misconceptie is een inaccurate opvatting over een concept. Het is belangrijk dat alle ideeën – en dus ook misconcepties – benoemd kunnen worden en ook serieus worden genomen. Tijdens een speciale themabijeenkomst werd op zoek gegaan naar de misconcepties die leven in het hbo. Het resultaat van deze zoektocht vatten Liesbeth en Judith voor ons samen.

Bomvolle themabijeenkomst Misconcepties Formatief toetsen

Op dinsdagmiddag 3 december organiseerden we een drukbezochte themabijeenkomst ‘Misconcepties formatief toetsen’, die werd geleid door Judith Gulikers (Wageningen University and Research) en Liesbeth Baartman (Hogeschool Utrecht). Met ruim 30 deelnemers hadden we niet alleen een bomvol programma, maar ook een bomvol lokaal. Het doel van de middag was tweeledig: de deelnemers laten nadenken over misconcepties rondom formatief toetsen én input vergaren voor de ontwikkeling van een tool voor de toolkit formatief toetsen om misconcepties in teams bloot te leggen en te bespreken.

Ervaringen met programmatisch toetsen: verslag van de themabijeenkomst

Omdat programmatisch toetsen nog in opkomst is, is er veel behoefte aan informatie. Veel opleidingen hebben dezelfde vragen: “maar hoe doe ik dat dan concreet in de praktijk, kan ik ergens gaan kijken, heb je een goed voorbeeld voor mij?” Om in die behoefte te voorzien organiseerde Platform Leren van toetsen themabijeenkomsten, waarbij Tamara van Schilt-Mol en Liesbeth Baartman ontwikkelaars en docenten interviewden van opleidingen die ervaring hebben opgedaan met programmatisch toetsen. Liesbeth Baartman doet verslag van de themabijeenkomst op 14 mei jongstleden.

Themabijeenkomst programmatisch toetsen groot succes!

Zo'n dertig mensen hangen aan de lippen van drie docenten van de opleiding Ergotherapie van HAN die worden geïnterviewd voor het nieuwe boek over programmatisch toetsen. Naast toetsen om van te leren, komt ook het toetsen om te beslissen aan bod. De aanwezigen waren enthousiast.

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 

In samenwerking met studenten van bachelor- en masteropleidingen Onderwijswetenschappen van Nederlandse universiteiten, voeren we onderzoek uit naar ‘leren van toetsen’ in het hoger onderwijs.

Het praktijkgerichte onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van en/of in samenwerking met opleidingen binnen de aangesloten hogescholen.

In de afgelopen jaren hebben we verschillende onderzoekslijnen opgezet.

Feedbackzoekend gedrag

Feedbackcultuur

Docentprofessionalisering formatief toetsen

Studentpercepties formatief toetsen

Feedback

Inzagemoment

Ga naar de bovenkant