Platform Leren van toetsen

SAMEN LEREN VAN TOETSEN

Platform Leren van toetsen is een informeel netwerk voor docenten, onderwijsadviseurs en onderzoekers in het hoger onderwijs.
Onze missie is het vergroten van de leerwaarde van toetsen voor studenten.
We scheppen daarvoor gelegenheid tot inspiratie, netwerken, professionalisering en onderzoek.

We werken vanuit een organische netwerkstructuur aan steeds wisselende thema’s. Dat doen we met themagroepen waarin onderwijskundigen samen werken om professionals in het hoger onderwijs te inspireren, door het organiseren van activiteiten en het delen van opbrengsten op onze website.

Themagroep Feedbackgeletterdheid

De kennisuitwisseling en -ontwikkeling voeden

Themagroep Programmatisch toetsen

Kritisch volgen en reflecteren op de ontwikkelingen

Themagroep Studenten betrekken bij toetsen

Over hoe je studenten een actieve rol kunt geven

Themagroep Feedbackcultuur

Een groot begrip om klein mee te beginnen

JUBILEUMBOEK

Cover-Leren-van-toetsen-in-het-hoger-onderwijs.png

Een verzameling van inspirerende voorbeelden en theoretische verdieping over formatief toetsen, studenten betrekken bij toetsen, programmatisch toetsen, feedbackcultuur, en student- en docentfeedbackgeletterdheid in het Nederlandse hoger onderwijs.

Leren van toetsen in het hoger onderwijs

Een vlinderslag die een storm veroorzaakt. Met deze metafoor wordt aangegeven dat kleine gebeurtenissen grote effecten kunnen hebben. De oprichting van Platform Leren van toetsen in 2013 is zo’n kleine gebeurtenis, die op het conto komt van twee (destijds) jonge onderwijskundigen. Het doel: de aandacht vestigen op toetsen als instrument om leren te stimuleren. Daartoe zijn de afgelopen tien jaar vele enthousiaste beleidsadviseurs, docenten, studenten en onderzoekers namens Platform Leren van toetsen aan de slag gegaan in de eigen onderwijspraktijk. Zij hebben materialen (door)ontwikkeld en passend gemaakt voor hun context, onderzoek gedaan en hun inzichten en innovaties gedeeld. Waartoe dat allemaal heeft geleid, blijft vaak onder de radar. Met deze speciale jubileumuitgave brengen we deze verborgen effecten in beeld en bieden we ook deze inzichten een podium.

CONTACT

Heb je een vraag over Platform Leren van toetsen of één van onze activiteiten? Neem gerust contact met ons op.

Wil je een bijdrage leveren aan het platform? Dat kan ook! Bijvoorbeeld door een blog te schrijven. Dus ben je bezig met een project of onderzoek over leren van toetsen? Of heb je een interessant artikel gelezen? Laat het ons weten! Dan verspreiden wij dit via deze pagina. Zo vormen we een echt platform voor het hoger onderwijs.

Of misschien wil je een bijdrage leveren in één van onze themagroepen? Hier verzamelen we samen inzichten en ervaringen rondom de thema’s ‘studenten betrekken bij feedback’, ‘feedback verwerken’, ‘feedbackcultuur’ en ‘programmatisch toetsen’. De themagroepen organiseren daarnaast hun eigen themabijeenkomsten en ook workshops op ons jaarlijkse Festival Leren van toetsen.

  Nieuwsbrief ontvangen

  Abonneren op blog

  Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail

  Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

  Voeg je bij 602 andere abonnees

  CONTACTPERSONEN

  Martijn Leenknecht

  HZ University of Applied Sciences

  Coördinator

  “Samen kennis opbouwen en een platform bieden voor goede ideeën!”

  Martje Köhlen

  Hogeschool Inholland

  Coördinator

  “Het platform is voor mij een bron van kennis, inspiratie en verbinding met gelijkgestemden”

  Anne Potters

  Hogeschool
  Rotterdam

  Coördinator

  Jorik Arts

  Fontys
  Hogescholen

  “Het platform betekent voor mij inspiratie en kennismaking: wie is waar mee bezig?”

  Bas Bank

  Hogeschool Marnix Academie

  “Het Platform Leren van toetsen is voor mij een bron van inspiratie op thema’s als formatief evalueren en feedbackgeletterdheid. Het houdt me op de hoogte van wat er speelt.”

  Kelly Beekman

  FontysHogescholen

  “Het platform biedt fantastische mogelijkheden voor het uitwisselen van kennis, kunde en mooie voorbeelden!”

  Irene Biemond

  Hogeschool Van Hall Larenstein

  “Opleidingen en hogescholen zijn vaak bezig met dezelfde toetsvraagstukken. Het Platform Leren van toetsen is een prachtig platform om kennis en ervaringen bij elkaar te brengen en te delen.”

  Ellen Bredenoort

  Saxion

  “Het Platform Leren van Toetsen is voor mij de plek waar we elkaar inspireren, kennis uitwisselen en samen professionaliseren met als doel de leerwaarde van toetsen voor studenten te vergroten.”

  Sonja Broerse

  Academica University of Applied Science

  “Het Platform Leren van Toetsen biedt mij een waardevol netwerk voor het delen van kennis en ervaring en het doen van onderzoek rondom feedback en toetsing.”

  Eric Entken

  “Het Platform Leren van toetsen biedt mij een onafhankelijk netwerk en een plaats om kennis te delen.”

  Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp

  Saxion

  “Het Platform Leren van toetsen biedt inspiratie, kennisuitwisseling en de mogelijkheid om samen onderzoek te doen. Zo leren we van elkaar en dat draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs.”

  Judith Gulikers

  Universiteit
  van Wageningen

  “Het Platform Leren van toetsen biedt mij een fantastisch platform om samen te delen, te leren, te inspireren en onderzoek te doen rondom leren van toetsen.”

  Sylvia Heeneman

  Universiteit Maastricht

  “Het Platform biedt mij de kans te leren van elkaar, best-practices te delen, en overleg of afstemming over vervolgstappen in leren van toetsen of in programma’s van toetsen.”

  Henderijn Heldens

  Zuyd Hogeschool

  “Het Platform is voor mij een bron van inspiratie en een ontmoetingsplek voor waardevolle gesprekken over leren van toetsen.”

  Mieke Jaspers

  Fontys
  Hogescholen

  “Het Platform Leren van toetsen is voor mij ondersteunend en eigentijds. Het maakt nieuwsgierig.”

  Desirée Joosten-ten Brinke

  Universiteit Maastricht

  “Het Platform Leren van toetsen is dé plek om informatie te vinden en te delen om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.”

  Job Labefer

  Hogeschool Leiden

  “Het Platform Leren van Toetsen is een netwerk waarbij we met en van elkaar kunnen leren (van toetsen).”

  Jeroen van der Linden

  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  Riaan Lous

  HZ University of Applied Sciences

  “Het Platform Leren van toetsen is voor mij een ontzettende bron van kennis, die mij helpt om collega’s te ondersteunen met hun vragen over toetsing.”

  Linda Maan


  “Het platform Leren van toetsen is voor mij een inspiratiebron om toetsen bewust als leerinstrument in te zetten in de onderwijspraktijk.”

  Wendy Peeters

  Hogeschool
  Utrecht

  “Het platform Leren van toetsen biedt mij een netwerk waarin ervaringen en vragen worden gedeeld, inspiratie uitgewisseld en onderzoek geïnitieerd over de (voor mij) meest interessante functie van toetsen: het leren van studenten stimuleren.”

  Erika Rob

  De Haagse
  Hogeschool

  “Het Platform Leren van toetsen betekent voor mij kennisdeling, inspiratie en verbinding, om met elkaar en op de afzonderlijke hogescholen de beweging te kunnen maken van toetsen naar leren.”

  Els Roskam-Pelgrim

  Avans
  Hogeschool

  “Het Platform Leren van toetsen biedt mij inhoudelijke sparringparners over instellingen heen en het samen ontwikkelen van onze kennis op het gebied van ‘leren van toetsen’.”

  Tamara van Schilt-Mol

  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  Sylvia Schouwenaars-Hilt

  HZ University of Applied Science

  “Via het Platform kan ik samen met anderen niet alleen praten, maar ook werken aan verbetervoorstellen voor toetsen.”

  Dominique Sluijsmans


  “Door toetsing te verankeren in het onderwijs en het te zien als een kans voor leren, wordt toetsing iets dat energie gaat geven en zin in leren. Het platform heeft een cruciale rol in het realiseren van deze beweging!”

  Tamara de Vos

  Hogeschool Rotterdam

  “Het platform leren van toetsen is voor mij zowel een digitale plaats om actuele theorie en ervaringen te raadplegen rondom leren van toetsen, als een netwerk om met collega’s uit het land samen te werken en te leren.”

  Debby Weerlink

  Fontys Hogescholen

  “Het platform betekent voor mij inspiratie, verbinding tussen onderzoek en praktijk en verbinding met gelijkgestemden.”

  Marente Wubbe

  De Haagse Hogeschool

  “Het platform is voor mij een informeel en professioneel netwerk waarin collega’s vanuit verschillende instellingen samen delen en werken aan inzichten en uitdagingen rondom het ‘leren van toetsen”

  Katja van Zalen

  Hogeschool van Amsterdam

  “Het platform Leren van toetsen betekent voor mij het verbinden van hoger onderwijsinstellingen op relevante thema’s voor ons onderwijs als programmatisch toetsen en formatief handelen. Leren van en met elkaar!”