logo

Dé plek waar hogescholen kennis ontwikkelen en uitwisselen over het optimaal benutten van de leerwaarde van toetsen en dé plek om gezamenlijk te leren van toetsen!

Studenten betrekken
Formatieve strategieën
Feedback verwerken
Programmatisch toetsen
Feedbackcultuur

GEZAMENLIJK LEREN VAN TOETSEN

Het Platform Leren van Toetsen wil stimuleren dat docenten en studenten in het hbo de leerwaarde van toetsen optimaal benutten ten behoeve van het leerproces van de student. Het platform ziet het als haar missie om te bewerkstelligen dat er binnen hogescholen en onder docenten aandacht is voor het thema ‘leren van toetsen’ en dat dit bijdraagt aan het vormgeven van effectief onderwijs.

Het Platform wil docenten inspireren, stimuleren en ondersteunen om in hun onderwijspraktijk waardevolle leermomenten te creëren door en naar aanleiding van toets- en beoordelingsmomenten. Dit speelt zich af op zowel het niveau van individuele toetsen, als op het niveau van het toetsprogramma en toetsbeleid. Het Platform wil de expertise over dit thema op een onderzoeksmatige wijze vergroten en deze expertise in de vorm van good practices, praktische tips en tools delen met docenten.

Het Platform Leren van Toetsen is opgericht als antwoord op de oproep voor onderzoek naar toetsing hbo (o.a. in het rapport Vreemde Ogen Dwingen uit 2012, opgesteld door de Commissie Bruijn). Hierbij is veel nadruk komen te liggen op de kwaliteit van de kwalificerende functie van toetsing en de kwaliteitsborging daarvan. Tegelijkertijd neemt de aandacht voor de leerwaarde van toetsen in het hbo toe, mede door de aandacht voor andere thema’s zoals differentiatie, studiesucces en kleinschalig onderwijs. Bottom-up komen er vragen over hoe deze formatieve functie in de onderwijspraktijk vorm kan krijgen in relatie tot de summatieve functie van toetsing. Het Platform Leren van Toetsen pakt deze vraag op.

‘Leren van toetsen’: waar in het verleden vaak de kwalificeringsfunctie van toetsen en beoordelen voorop stond, groeit steeds meer het besef dat toetsing ook een relatie heeft met het leerproces. Toetsen stuurt het leren. Met toetsen en beoordelen meet je niet alleen het leerproces van de student, toetsen en beoordelen is leren. Feedback speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe werkt dit, en hoe kan deze leerwaarde van toetsen en beoordelen nog beter worden benut in het hbo?

Het Platform werkt via een netwerkbenadering. De platformcoördinatoren onderhouden contact met docenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers binnen en buiten hun hogeschool die actief zijn of willen zijn op het thema leren van toetsen. Deze contacten leveren vragen, inzichten, onderzoeksresultaten, good practices en te onderzoeken projecten op. Via de website met een blog, platformbijeenkomsten met onderzoekers in het hbo en het jaarlijkse symposium delen we deze inzichten. Hierbij bieden we letterlijk een platform aan ons netwerk. Waar mogelijk voeren we samen met studenten Onderwijskunde onderzoek uit binnen onze hogescholen. We streven naar het ontwikkelen van kennis en tools voor docenten in het hbo.
Onze activiteiten zijn:

Opdrachtgever en begeleider van onderwijskundig onderzoek door studenten Onderwijskunde, Master Leren & Innoveren of vergelijkbare studie, waarbij de praktijkvraag afkomstig is vanuit onze hogescholen. Onderzoek in nauwe afstemming met docenten uitvoeren, draagt direct bij aan het vergroten van kennis van het leren van toetsen in deze opleidingen. Resultaten worden breder verspreid via blogs en het symposium.

Symposium Leren van Toetsen organiseren, met lezingen, workshops, discussiesessies en netwerkmogelijkheden voor docenten, beleidsmedewerkers en onderzoekers in het hbo.

Blogs publiceren op deze website, met gastbijdragen van mensen uit ons netwerk, good practices binnen onze hogescholen, interessante artikelen etc.

Platformbijeenkomsten met mensen die praktijkonderzoek doen naar de leerwaarde van toetsing binnen het h(b)o, waarin we kennis en ervaring met elkaar delen, onderzoeksmatige dilemma’s bespreken en elkaar op de hoogte houden van onze onderzoeksactiviteiten.

DEELNEMENDE HOGESCHOLEN