Loading...
Toolkit Formatief toetsen2018-05-29T10:44:46+00:00

AAN DE SLAG MET FORMATIEF TOETSEN

Ben je docent en wil je graag meer formatief toetsen in je lessen? Ben je onderwijskundige en wil je met het docententeam aan de slag om het léren van toetsen nu eens echt van de grond te krijgen? Dan ben je op de juiste plek! Met de Toolkit Formatief toetsen kan je samen met je collega’s aan de slag met formatief toetsen! Veel succes!

meer info
naar de toolkit
het ontwikkelteam

We horen graag je ervaringen met het werken met de toolkit. Laat ons weten hoe het is gegaan en inspireer ook anderen! We willen graag zoveel mogelijk ervaringen met de toolkit delen via de blogpagina formatieve strategieën.

Laat ons vooral ook weten als je vragen hebt of ergens tegenaan loopt. Zo kunnen we de toolkit blijven ontwikkelen.

Deel je ervaringen

MEER INFO OVER DE TOOLKIT

In de toolkit vind je kennisclips, powerpointpresentaties, artikelen, maar vooral veel praktische tools. Alle tools hebben de formatieve toetscyclus (Gulikers & Baartman, 2017) als basis. Bij de meeste tools vind je een werkvorm die je helpt de tool toe te passen.
Ook krijg je suggesties voor variaties en vervolgstappen.

Judith Gulikers en Liesbeth Baartman leggen uit wat het doel is van de toolkit en hoe je de toolkit kunt gebruiken:

Benieuwd hoe de formatieve toetscyclus aansluit bij de toetscyclus die wordt gehanteerd in de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)?
We zetten het voor je uiteen in een overzicht.

DE TOOLKIT FORMATIEF TOETSEN

Om het gebruik van de toolkit eenvoudiger te maken, kan je tools selecteren die passen bij het doel dat je hebt.

Stel, je wilt je oriënteren op formatief toetsen, selecteer hieronder dan het doel ‘oriënteren’.
Je krijgt dan alleen de tools te zien die passen bij het doel ‘oriënteren’.

Door op de tools te klikken, open je een pop-up scherm met meer informatie over de tool. Wil je met de tool aan de slag, klik dan linksboven op het
  symbooltje om de materialen te downloaden.

Bij een aantal tools is ook een beschrijving van de werkvorm opgenomen. Deze werkvorm geeft je meer uitleg over hoe je de tool kunt toepassen.
Klik linksboven op het  symbooltje om de werkvorm te downloaden.

 • alle doelen
 • oriënteren
 • je eigen praktijk in kaart brengen
 • uitwisselen en inspiratie
 • in actie!
 • evalueren toolkit
 • Doel van de toolkit
  Doel van de toolkit
 • Doel van de toolkit
  Doel van de toolkit
 • Artikel Toets!
  Artikel Toets!
 • Artikel Didaktief
  Artikel Didaktief
 • NRO review eindrapportage
  NRO review eindrapportage
 • Resultaten reviewstudie
  Resultaten reviewstudie
 • Wat is FT in de toolkit
  Wat is FT in de toolkit
 • Wat is FT in de toolkit
  Wat is FT in de toolkit
 • Reflectieposters van de 5 fasen
  Reflectieposters van de 5 fasen
 • Gezamenlijke taal creëren
  Gezamenlijke taal creëren
 • Scan formatieve toetscyclus
  Scan formatieve toetscyclus
 • Plaatje van jezelf
  Plaatje van jezelf
 • Teamportret
  Teamportret
 • Verbeter je eigen formatieve toetspraktijk
  Verbeter je eigen formatieve toetspraktijk
 • Actieplan formatief toetsen
  Actieplan formatief toetsen
 • Formatieve toetscyclus
  Formatieve toetscyclus
 • Voorbeelden uitwisselen
  Voorbeelden uitwisselen
 • Voorbeelden kritisch bekijken
  Voorbeelden kritisch bekijken
 • Evaluatie formulieren
  Evaluatie formulieren

Legenda

 = kennisclip       = leesmateriaal       = Powerpoint presentatie

 = posters           = invulschema’s      = scan

 = kaartspel        = werkvorm/actieplan

Welke logische combinaties en volgordes van de tools kun je kiezen?

Als je gaat starten…

Goed startpunt (kijken)                15 min

    doel van de toolkit

    wat is FT in de toolkit

Goed startpunt (lezen)                 15 min

  NRO review samenvatting (p. 5-6)

  NRO review conclusies (p. 52-54)

  Artikel Didaktief

  Artikel Toets!  Magazine

Grondig voorbereiden                   30 min

  NRO review eindrapportage

   Resultaten reviewstudie

Als je met je team in gesprek wilt over formatief evalueren…

30 min

   Kaartspel gezamenlijke taal creëren 

min. 30 min

   Kaartspel formatieve toetscyclus 

min 45 min

   Reflectieposters van de 5 fasen

Als je je eigen praktijk in kaart wilt brengen…

Grondige nulmeting van jezelf  variabel

   Reflectieposters van de 5 fasen
(individueel of in team)

    Scan formatieve toetscyclus

Globale kijk                    sessie van 2 uur

   Plaatje van jezelf

   Teamportret

Kritische blik             sessie van 2-3 uur

    Scan formatieve toetscyclus  

   Plaatje van jezelf

   Teamportret

Als je aan de slag wilt…

Actieplan opstellen                    dagdeel

   Plaatje van jezelf

   Teamportret

   Actieplan formatief evalueren

Teamreflectie                              dagdeel

   Reflectieposters van de 5 fasen

   Teamportret

   Actieplan formatief evalueren

Je eigen praktijk verbeteren     dagdeel

    Scan formatieve toetscyclus  

   Verbeter je eigen FT-praktijk

Als je wilt leren van anderen…

Voorbeelden uitwisselen           dagdeel

   Verbeter je eigen FT-praktijk

   Voorbeelden uitwisselen 

Voorbeelden bekijken
Verdelen over 2 sessies

   Voorbeelden  kritisch bekijken

HET ONTWIKKELTEAM 

De toolkit is ontwikkeld door Judith Gulikers en Liesbeth Baartman in samenwerking met Platform Leren van toetsen
in het kader van de NRO-subsidie Kennisbenutting plus (projectnummer: 405-17-835).

De toolkit is uitgetest door Avans Hogeschool, Saxion, en Zuyd Hogeschool.

Judith Gulikers
Universitair docent
Education and Learning Sciences

Liesbeth Baartman
Hogeschool hoofddocent
Lectoraat Beroepsonderwijs

mail Judith
mail Liesbeth
Doel van de toolkit

Wat is het?
Korte kennisclip over het doel van de toolkit

Doel?
Oriënteren

Voor wie?
Iedereen die de toolkit gaat gebruiken

Resultaat?
Je weet wat je wel en niet met de toolkit kan

Doel van de toolkit

Wat is het?
Powerpointpresentatie over het doel van de toolkit

Doel?
Oriënteren

Voor wie?
Iedereen die de toolkit gaat gebruiken

Resultaat?
Je weet wat je wel en niet met de toolkit kan

Artikel Toets!

Wat is het?
Artikel uit Toets!

Doel?
Oriënteren

Voor wie?
Iedereen die de toolkit gaat gebruiken

Resultaat?
Kennis over de uitkomsten van de reviewstudie

Artikel Didaktief

Wat is het?
Artikel uit Didaktief november 2017

Doel?
Oriënteren

Voor wie?
Iedereen die de toolkit gaat gebruiken

Resultaat?
Kennis over de uitkomsten van de reviewstudie

NRO review eindrapportage

Wat is het?
De eindrapportage van de NRO review, uitgevoerd door Judith Gulikers en Liesbeth Baartman

Doel?
Oriënteren

Voor wie?
Iedereen die de toolkit gaat gebruiken

Resultaat?
Achtergrondkennis over de basis van de toolkit

Resultaten reviewstudie

Wat is het?
Uitgebreide powerpointpresentatie met de resultaten van de NRO reviewstudie

Doel?
Oriënteren

Voor wie?
Iedereen

Resultaat?
Goed op de hoogte van de belangrijkste resultaten

Wat is FT in de toolkit

Wat is het?
Kennisclip over de formatieve toetscyclus. De formatieve toetscyclus wordt uitgelegd, gevolgd door wat theoretische verdieping over het ontstaan van de cyclus vanuit andere formatieve toetsmodellen.

Doel?
Oriënteren

Voor wie?
Iedereen die de toolkit gaat gebruiken

Resultaat?
Kennis over de basis van de hele toolkit: De formatieve toetscyclus.

Wat is FT in de toolkit

Wat is het?
Powerpointpresentatie over de formatieve toetscyclus. De formatieve toetscyclus wordt uitgelegd, gevolgd door wat theoretische verdieping over het ontstaan van de cyclus vanuit andere formatieve toetsmodellen.

Doel?
Oriënteren

Voor wie?
Iedereen die de toolkit gaat gebruiken

Resultaat?
Kennis over de basis van de hele toolkit: De formatieve toetscyclus.

Reflectieposters van de 5 fasen

Wat is het?
5 informatie/discussieposters. 1 voor iedere fase van de formatieve toetscyclus.
• Wat doet de effectieve docent per fase?
• Welke kritische vragen stel je elkaar mbt deze fase?

Doel?
Uitwisselen en inspiratie

Voor wie?
Team

Resultaat?
Kritische reflectie op jullie FT praktijken

Gezamenlijke taal creëren

Wat is het?
Kaartspel over formatief toetsen

Doel?
Uitwisselen en inspiratie, een gezamenlijke taal creëren

Voor wie?
Team dat discussie over formatief toetsen opstart

Resultaat?
5 uitspraken die de gezamenlijke taal over formatief toetsen laten zien

Scan formatieve toetscyclus

Wat is het?
Vragenlijst om je eigen formatief toetsgedrag voor alle vijf de fasen van de formatieve toetscyclus te ‘scoren’

Doel?
Je eigen praktijk in kaart brengen

Voor wie?
Individuele docent

Resultaat?
Grip op welk gedrag bij de 5 formatieve toetsfasen hoort en zicht op jouw sterke en te ontwikkelen onderdelen

Plaatje van jezelf

Wat is het?
A3-placemat om je eigen formatief toetsgedrag per fase te tonen in een ‘fase score’ en sterke en ontwikkelpunten in kaart te brengen

Doel?
Je eigen praktijk in kaart brengen

Voor wie?
Individuele docent

Resultaat?
Snel overzicht van jouw sterke en ontwikkelpunten op de formatieve toetscyclus
Delen van inspirerende voorbeelden

Teamportret

Wat is het?
A3-placemat met teamportret
In kaart brengen van sterke- en ontwikkelpunten van het team m.b.t. de fasen van de formatieve toetscyclus en op basis van de sterke- en ontwikkelpunten prioriteiten stellen

Doel?
Je eigen praktijk in kaart brengen
In actie!

Voor wie?
Team

Resultaat?
Sterke en ontwikkelpunten team in beeld
Actieplan voor 2 gezamenlijk gekozen prioriteiten

Verbeter je eigen formatieve toetspraktijk

Wat is het?
Werkvorm om je eigen voorbeeld van formatief toetsen onder woorden te brengen en te bekijken vanuit de 5 fasen van de formatieve toetscyclus

Doel?
Je eigen praktijk in kaart brengen
in actie!

Voor wie?
Individuele docent

Resultaat?
Je eigen voorbeeld beschreven op de 5 fasen van de formatieve toetscyclus

Actieplan formatief toetsen

Wat is het?
Invulformat dat je helpt om concrete acties te omschrijven om met formatief toetsen in de lespraktijk te experimenteren, passend bij jullie doel en inclusief in kaart brengen van effecten op studenten en docenten

Doel?
In actie!

Voor wie?
Team (eventueel individuele docent)

Resultaat?
Concreet actieplan om doelgericht met formatief toetsen te experimenteren en effecten in kaart te brengen

Formatieve toetscyclus

Wat is het?
Kaartspel, kritische reflectie op eigen en elkaars formatieve toetspraktijken, mede aan de hand van voorbeelden

Doel?
Uitwisselen en inspiratie

Voor wie?
Team

Resultaat?
Nieuwe inspiratie, uitwisseling met collega’s

Voorbeelden uitwisselen

Wat is het?
Werkvorm om met teamgenoten elkaars voorbeelden te bekijken, feedback te geven en volledige voorbeelden volgens de formatieve toetscyclus te maken

Doel?
Uitwisselen en inspiratie

Voor wie?
Team

Resultaat?
Elkaar geïnspireerd met voorbeelden.

Voorbeelden kritisch bekijken

Wat is het?
Werkvorm voor het kritische (leren) kijken naar voorbeelden van formatief toetsen

Doel?
Uitwisselen en inspiratie

Voor wie?
Individuele docent / team

Resultaat?
Kritische leren kijken naar voorbeelden van formatief toetsen vanuit de formatieve toetscyclus

Evaluatie formulieren

Wat is het?
Evaluatieformulieren om gebruik van de tools/combinatie van tools te evalueren

 • Voor trainer
 • Voor docenten

Doel?
Evalueren toolkit

Voor wie?
Trainer / individueel

Resultaat?
Gebruikte tool of combinatie van tools geëvalueerd.
Wij ontvangen jullie evaluaties graag! Stuur je evaluatie in via de “deel je ervaringen”-knop bovenaan de toolkit!