Symposium Leren van Toetsen 2014: verslag

18 april 2014| Tags:| Tags:

Op vrijdag 6 juni 2014 organiseerde het Platform haar eerste symposium, met als thema: “Leren van toetsen: De rol van feedback”. Hier volgt een korte impressie van de dag.

“Waar een autoritje al niet toe kan leiden, wat een goed initiatief!” en “Jullie zouden vaker vergelijkbare workshops moeten organiseren!”. Zomaar enkele reacties die we kregen van deelnemers aan het symposium ‘Leren van toetsen: De rol van feedback’ dat op 6 juni plaatsvond bij het RDM Campus Congrescentrum in Rotterdam. Het symposium vormde de afsluiting van het eerste jaar van het Platform Leren van Toetsen.

Met het symposium ‘Leren van Toetsen: de rol van feedback’ wilden we kennis delen, werken aan netwerkvorming, en vooruitkijken naar de onderzoeksagenda van het Platform Leren van Toetsen voor volgend jaar. Aan het symposium namen docenten, onderwijskundigen, en onderzoekers van 14 verschillende hogescholen, 3 universiteiten, en 3 organisaties uit de private en publieke sector deel. We kijken terug op een inspirerende en geslaagde dag.

De dag werd geopend door dagvoorzitter Edith van Bommel, die ons met elkaar kennis liet maken door het uitwisselen van persoonlijke ervaringen met ontvangen feedback en een cijfer. Hierna volgden twee workshoprondes, uiteenlopend van presentaties van onderzoeksresultaten tot praktijkvoorbeelden van feedback bij hbo-opleidingen.

Suzanne Boone liet de deelnemers aan de workshop kennis maken met haar onderzoek naar feedback en zelfregulerend leren. In kleine groepjes werd gediscussieerd over wanneer feedback aanzet tot leren. Lianne van Beusekom en Marit de Koning presenteerden eveneens hun onderzoeksresultaten in een workshop. Zij gingen in op vormgeven van het inzagemoment als een feedbackmoment. Dat feedback na een toets van groot belang is voor het leren en dat feedback beter gericht kan zijn op de competenties in plaats van de toetsvragen zijn twee belangrijke inzichten die deelnemers tijdens deze workshop hebben opgedaan.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het ICLON zorgden voor verdiepende workshops met de nodige bezinningsmomenten. De workshop van Frans Prins (Universiteit Utrecht) had de titel “Feedback in interactie” meegekregen, een titel die aansloot bij de werkvorm van de workshop. Frans heeft de rol van de feedbackontvanger belicht, die co-constructeur is van een effectief feedbackgesprek. Indira Day (ICLON) ging in haar workshop in op het testing effect van toetsen. Ze vertelde over haar eigen onderzoek en bood ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. Een deelnemer van deze workshop concludeerde “het belang van (formatief) toetsen is het activeren van studenten”.

Docenten en onderwijskundigen van Hogeschool Rotterdam, HZ University of Applied Sciences, en Avans Hogeschool presenteerden verschillende good practices. Els Roskam-Pelgrim van Avans Hogeschool zette een inhoudelijk sterk verhaal neer, waarbij ze de resultaten van haar promotieonderzoek over feedback aan artsen-in-opleiding vertaalde naar de hbo-praktijk. In een uitgebreide groepsdiscussie maakten de deelnemers vervolgens de vertaalslag naar de eigen praktijk. In de workshop “feedback formuleren en structureren” van Andries Vroegrijk (Hogeschool Rotterdam) werd uitgebreid stilgestaan bij het geven van feedback. De deelnemers leerden de do’s en don’ts van feedbackgeven. Jeanine Enter en Paulien Honkoop (HZ University of Applied Sciences) deden uit de doeken hoe zij in hun lessen werken met digitale (peer) feedback. De deelnemers aan deze workshop hebben kennisgemaakt met Edmodo en deden eerste ervaringen op met deze tool.

De kunstopleidingen en de opleiding Industrieel Productontwerpen van de Hogeschool Rotterdam presenteerden beide hun werkwijze rondom toetsen. Stephan Blom en Mark Smit lieten de deelnemers kennismaken met drie alternatieve toetsvormen die worden gehanteerd bij Industrieel Productontwerpen: interactieve beoordelingen met rubrics, de formatieve pre-toets, en een mid-term stageassessment. Bij de kunstopleidingen wordt na de curriculumvernieuwing minder summatief getoetst en worden drie integrale assessments afgenomen. Zij hebben een sterke nadruk gelegd op formatief toetsen. Iris Cloosterman ging met de deelnemers in discussie over de plussen en minnen van deze aanpak.

Na de lunch in de zomerzon sloot Dominique Sluijsmans, lector Professioneel Beoordelen van Zuyd Hogeschool, de dag af met een discussiebijdrage rond het thema feedback en beoordelen. Ze somde een groot aantal nog onbeantwoorde vraagstukken op en koppelde deze vragen aan de 5 bouwstenen van professioneel beoordelen uit haar lectorale rede.

Lees hier de evaluatie door de deelnemers en hun inhoudelijke reacties op de workshops.

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen