FAQ items aan het laden...

Durven te leren van elkaar: Naar een definitie van feedbackcultuur in het hoger beroepsonderwijs

2019-09-02T10:50:02+02:0023 mei 2019|Tags: , |

In het hbo vragen wij van studenten dat ze een lerende houding hebben. Dit betekent dat zij open staan voor feedback, dat zij een actieve rol aannemen en dat zij verantwoordelijkheid dragen voor hun leerproces. De recente inzichten over formatief handelen en feedback bieden docententeams didactische handvatten om hier in hun onderwijs een bijdrage aan te leveren. Maar als we willen toewerken naar een cultuur waarin we met studenten meer formatief werken, wat vraagt dat dan van de cultuur binnen de opleiding? De themagroep feedbackcultuur ging op onderzoek en interviewde Jaap Versfelt en Henk Galenkamp.

Aan de slag met formatief toetsen: Bespreking van twee formatieve cycli

2019-04-15T08:46:43+02:002 april 2019|Tags: , |

Hoewel bij veel docenten(teams) de wens of zelfs het voornemen leeft om meer formatief te toetsen, blijkt het in de praktijk toch vaak lastig om die stap te maken. Martje Köhlen bespreek de cyclus van formatief handelen van René Kneyber en de formatieve toetscyclus van Judith Gulikers en Liesbeth Baartman. Waar het combineren van de twee cycli een ingewikkelde puzzel blijkt, kunnen de beide cycli op zichzelf dienen als praktisch hulpmiddel voor docenten om hun formatieve toetspraktijk te ondersteunen en te structureren. De keuze voor de ene of de andere cyclus is daarom niet beter of slechter en kan de docent baseren op zijn persoonlijke voorkeur.

Opinie: De formatieve werkwijze

2019-03-27T15:47:54+01:006 juli 2017|Tags: |

What's in the name? Er wordt in het onderwijs veel over formatieve toetsing gesproken. Stephanie Kruiper (Hogeschool Rotterdam) vraagt zich af of dat wel zo handig is. Roept de term niet juist ook veel verwarring op?