Feedbackgeletterdheid vergroten: een voorbeeld uit Australië

5 november 2019| Tags:, , | Tags:

Door: Martijn Leenknecht (HZ University of Applied Sciences)

Vorig jaar presenteerden David Carless en David Boud een model dat het belang beschrijft van feedbackgeletterdheid (feedback literacy) van studenten. Tijdens zijn inspirerende keynote op ons Festival Leren van toetsen 2019, gaf David Boud meer uitleg over dit model. Toch blijft een model abstract en kan je je afvragen: Hoe bevorder ik de feedbackgeletterdheid van mijn studenten nou écht? Een mogelijk antwoord op die vraag komt van onderzoekers uit Australië (Noble et al., 2018; in press). Zij ontwikkelden een training over feedbackgeletterdheid voor studenten in het medische domein.

De training
De training bestond uit drie onderdelen: een e-learning module, een drie uur durende workshop, en reflectieve huiswerkopdrachten (zie Tabel 1; overgenomen uit Noble et al., 2018). Studenten participeerden vrijwillig in de training. De training was speciaal gericht op feedback in de stage. De studenten volgden de training dan ook in de periode vóórdat ze stage gingen lopen. De inhoud van de training was nog niet eerder aan bod gekomen in het onderwijsprogramma.

De e-learning module en de workshop waren er beiden op gericht om de studenten nieuwe inzichten te geven in het nut en de mogelijkheden van feedback. Studenten werden hierin aangemoedigd om feedback te zien als kans voor verbetering en de opdrachten en voorbeelden die in de e-learning en workshop aan bod kwamen, waren gericht op het stimuleren van een actieve rol van studenten in het feedbackproces. De reflectieve huiswerkopdrachten waren zo opgesteld, dat studenten ook echt actief met feedback aan de slag zouden gaan. Hierbij ging het dus om het in praktijk brengen van de nieuwe inzichten die waren opgedaan in de e-learning en workshop.

Tabel 1
Overzicht van de training over feedbackgeletterdheid (overgenomen uit Noble et al., 2018)

De resultaten
Om zicht te krijgen op de ervaringen en effecten van de training, hebben de onderzoekers de deelnemers geïnterviewd (Noble et al., in press). De studenten vertellen dat ze anders naar feedback zijn gaan kijken. Eerst zagen ze feedback als een eenzijdig proces, iets dat hen verteld werd. Na de training (h)erkenden ze hun eigen rol in het feedbackproces en zagen ze de noodzaak om ook zelf actief deel te nemen in feedbackdialogen. De onderzoekers noemen dit een toename van conceptuele kennis. Daarnaast vergrootte de training ook de procedurele kennis van studenten, omdat de praktische elementen en rollenspellen in de training de studenten inzicht gaven hoe ze ook daadwerkelijk een actieve rol kunnen nemen in feedbackprocessen.

Deze inzichten van studenten zorgden er voor dat zij tijdens de stage meer betrokken waren bij feedbackprocessen en een actieve rol innamen in de feedbackdialogen. Ook gingen de studenten actief op zoek naar feedback en creëerden ze zelf feedbackdialogen, een aspect waar Priscilla Hompus eerder onderzoek naar deed voor Platform Leren van toetsen. Daarnaast zorgde de training ervoor dat de studenten een soort van ‘emotionele protectie’ hadden opgebouwd. Met andere woorden, dat hun feedback resilience was vergroot. De studenten herkenden feedback als ontwikkelingsgericht en ze waren in staat om negatieve ervaringen bij te sturen doordat ze meer procedurele kennis hadden over feedbackprocessen.

De onderzoekers vonden zelfs indicaties voor een zichzelf versterkend effect: de nieuwe inzichten bij studenten over hun actieve rol in feedbackprocessen zorgde voor een actievere rol in feedbackprocessen, wat weer leidde tot nieuwe inzichten over de actieve rol, enzovoort. Kortom, het werken aan feedbackgeletterdheid van studenten bleek zijn vruchten af te werpen. Laten we het Australische voorbeeld volgen en ook meer aandacht besteden aan de feedbackgeletterdheid van onze studenten.

Werk jij actief aan de feedbackgeletterheid van je studenten en wil je je werkwijze delen? Laat het ons weten via info@lerenvantoetsen.nl.

Referenties

Noble, C., Billet, S., Armit, L., Collier, L., Hilder, J., Sly, C., & Molloy, E. (in press). “It’s yours to take”: Generating learner feedback literacy in the workplace. Advances in Health Science Education. doi:10.1007/s10459-019-09905-5

Noble, C., Sly, C., Collier, L., Armit, L., Hilder, J., & Molloy, E. (2018). Enhancing feedback literacy in the workplace: A learner-centered approach. In S. Billet, J. M. Newton, G. Rogers, & C. Noble (Eds.), Augmenting health and social care students’ clinical learning experiences: Outcomes and processes. Dordrecht: Springer.

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen