Studenten ondersteunen om met negatieve feedback om te gaan: Werk aan hun feedback resilience!

28 oktober 2019| Tags:, , | Tags:

Martijn Leenknecht (HZ University of Applied Sciences)

In 2016 deden Ank Jansen en ik al een oproep voor meer actiegerichte feedback. Het is niet belangrijk of de feedback positief of negatief is qua inhoud, de toon van de feedback is veel belangrijker en die is bij voorkeur constructief. Twee recente onderzoeken ondersteunen onze oproep en bieden meer inzicht in hoe we studenten kunnen uitrusten om constructief met negatieve feedback om te gaan.

Negatieve feedback wijst de ontvanger op wat er nog niet goed ging en verbeterd moet worden. Deze feedback is niet leuk om te krijgen. Liever hoor je hoe geweldig je bezig bent. Toch is het juist negatieve feedback die een bron is voor leren. Je leert niet van alles wat je goed doet, maar juist van je fouten. Zoals David Boud en David Carless beschrijven in hun model over feedbackgeletterdheid, moeten studenten de feedback weten te waarderen als groeikansen én moeten ze de (negatieve) emoties die feedback oproept weten te beheersen.

Een team van Amerikaanse onderzoekers (Fong et al., 2019) heeft een meta-analyse uitgevoerd naar de effecten van negatieve feedback op intrinsieke motivatie. Vergeleken met geen feedback of neutrale feedback blijkt negatieve feedback niet slechter of beter te zijn voor de intrinsieke motivatie van studenten. Vergeleken met positieve feedback zien ze wel een negatief effect van negatieve feedback. Kortom, negatieve feedback is inderdaad minder motiverend dan positieve feedback.

Als  feedbackgever kan je de studenten helpen om dit negatieve effect te verminderen. De onderzoekers vonden drie belangrijke factoren die hierbij helpen: 1) geef bij je feedback voldoende uitleg en suggesties voor verbetering; 2) baseer je feedback op beoordelingscriteria; en 3) geef de feedback persoonlijk in een één-op-één setting. Toch kan je niet volledig wegnemen dat de negatieve feedback emoties oproept bij studenten. We kunnen als feedbackgevers dus niet voorkomen dat de intrinsieke motivatie van de studenten minder wordt.

Jessica To, docent en onderzoeker aan de Universiteit van Hongkong, deed een casestudy (To, 2016) naar feedback gebruik en introduceert de term ‘feedback resilience’. Daarmee wil ze zeggen: de veerkracht van de studenten om op een goede manier om te gaan met negatieve feedback. Hiermee bedoelt ze niet dat we de negatieve effecten wegnemen, maar dat we studenten moet leren om op een goede manier om te gaan met de negatieve feedback.

Volgens To kan je dat doen door zelf-beoordelingen van studenten aan te moedigen en op tijd ondersteuning te bieden bij interpretatie en toepassing van feedback. Als je studenten leert om zelf ook een gedegen oordeel te vellen over hun eigen functioneren, dan groeit het begrip voor negatieve feedback. Ze begrijpen dan sneller waarom de feedback terecht is. Daarnaast kan je als docent de studenten helpen bij het interpreteren van de feedback, door waar nodig uitleg en toelichting bij je feedback te geven. Kortom, niet pamperen, maar toerusten. Noortje van Glabbeek legde al eens uit hoe ze dat bij de opleiding Bouwkunde aanpakken.

Dus ook deze twee onderzoeken onderstrepen de oproep die Ank Jansen en ik al eerder deden: maak feedback actiegericht. Dit kunnen we doen door uitleg en suggesties voor verbetering te geven, studenten aan te moedigen om ook zelf-beoordelingen te doen, en door met een constructieve toon in geschreven en mondelinge communicatie de student te ondersteunen in het interpreteren van de feedback. Dit betekent ook dat we tijd en aandacht moeten hebben voor het verwerken van feedback. Zodoende rusten we de studenten toe om om te gaan met de negatieve emoties die de feedback oproept: feedback resilience (feedback veerkracht).

Dit jaar start de themagroep ‘feedback verwerken’. We gaan dus nog veel meer horen over hoe we er voor kunnen zorgen dat studenten de feedback die we geven gaan verwerken. Interesse om aan te sluiten bij de themagroep? Laat het ons weten via info@lerenvantoetsen.nl.

 

Referenties

Fong, C. J., Patall, E. A., Vasquez, A. C., & Stautberg, S. (2019). A meta-analysis of negative feedback on intrinsic motivation. Educational Psychology Review, 31, 121-162. doi:10.1007/s10648-018-9446-6

To, J. (2016). ‘This is not what I need’: conflicting assessment feedback beliefs in a post-secondary institution in Hong Kong. Research in Post-Compulsory Education, 21, 447-467. doi:10.1080/13596748.2016.1226588

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen