Onderwijsraad over toetsing

13 april 2018| Tags:| Tags:

Op 27 maart organiseerde de Onderwijsraad een onderwijsdialoog over toetsing met het hele onderwijsveld, van primair onderwijs tot hoger onderwijs. De raad werkt namelijk aan een advies voor OCW over hoe overheid en onderwijsinstellingen hun verantwoordelijkheid op het gebied van toetsing zouden moeten invullen. Aan hen de uitdaging om een advies te schrijven dat relevant is voor alle onderwijssectoren. Toetsing in het voortgezet onderwijs met zijn proefwerken en centrale eindexamens is iets heel anders dan toetsing in het hbo, waar we minder standaardisatie kennen en aansluiten op beroepen.

Toch viel er een rode draad te bespeuren die te maken heeft met waar wij ons als Leren van toetsen hard voor maken en door laten inspireren. Er werd namelijk veel gesproken over de bedoeling van toetsen en de (perverse) effecten van huidige toetspraktijken. De werkgroep hoger onderwijs startte met een inspiratievoorbeeld van de opleiding Social Work van de Hogeschool Rotterdam. Freek Siero en Eva Thier presenteerden hun veranderingstraject naar ontwikkelingsgericht toetsen. Dat wordt aangejaagd door hun streven naar onderwijs dat middenin het beroepenveld staat. Ze lieten zien hoe de logica van formatieve strategieën zowel op lesniveau als voor teamontwikkeling kan worden gebruikt. Ook gespreksleider Dominique Sluijsmans sprak over toetsing als ontwerpvraagstuk, waarbij heldere doelen belangrijk zijn.

Hoe de verantwoordelijkheden voor overheid en instellingen in het vat gegoten moeten worden blijft nog een puzzel. Dat bleek ook bij de terugkoppeling van de andere onderwijssectoren. Maar er is duidelijk behoefte aan een frisse wind. Het advies van de Onderwijsraad komt naar verwachting voor de zomer uit. We hebben namens het Platform een schriftelijke reactie ingebracht.

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen