Wat is het?
Kaartspel, kritische reflectie op eigen en elkaars formatieve toetspraktijken, mede aan de hand van voorbeelden

Doel?
Uitwisselen en inspiratie

Voor wie?
Team

Resultaat?
Nieuwe inspiratie, uitwisseling met collega’s