Wat is het?
Werkvorm voor het kritische (leren) kijken naar voorbeelden van formatief toetsen

Doel?
Uitwisselen en inspiratie

Voor wie?
Individuele docent / team

Resultaat?
Kritische leren kijken naar voorbeelden van formatief toetsen vanuit de formatieve toetscyclus