Wat is het?
Werkvorm om met teamgenoten elkaars voorbeelden te bekijken, feedback te geven en volledige voorbeelden volgens de formatieve toetscyclus te maken

Doel?
Uitwisselen en inspiratie

Voor wie?
Team

Resultaat?
Elkaar geïnspireerd met voorbeelden.