Wat is het?
Werkvorm om je eigen voorbeeld van formatief toetsen onder woorden te brengen en te bekijken vanuit de 5 fasen van de formatieve toetscyclus

Doel?
Je eigen praktijk in kaart brengen
in actie!

Voor wie?
Individuele docent

Resultaat?
Je eigen voorbeeld beschreven op de 5 fasen van de formatieve toetscyclus