Wat is het?
5 informatie/discussieposters. 1 voor iedere fase van de formatieve toetscyclus.
• Wat doet de effectieve docent per fase?
• Welke kritische vragen stel je elkaar mbt deze fase?

Doel?
Uitwisselen en inspiratie

Voor wie?
Team

Resultaat?
Kritische reflectie op jullie FT praktijken