Wat is het?
Werkvorm om eigen studentencyclus te maken

Doel?
Rol en verantwoordelijkheden van studenten in formatief toetsen verkennen

Voor wie?
Docententeams en teamleider(s)

Resultaat?
Je weet wat de student DOET en/of wat een docent kan doen om dit gedrag uit te lokken.