Wat is het?
Werkblad om de vijf fasen van de formatieve toetscyclus te benoemen in eigen bewoordingen

Doel?
Voorkennis activeren

Voor wie?
Individuele docent/ groepje docenten

Resultaat?
Grip op de formatieve toetscyclus en de vijf fasen