Wat is het?
Observatieformulieren om je eigen formatieve toetspraktijken te laten observeren door een collega en de observaties te bespreken

Doel?
In kaart brengen wat je al doet aan formatief toetsen

Voor wie?
Individuele docent/ groepje docenten

Resultaat?
Zicht op je eigen formatieve toetspraktijk