Expertise:

  • kwaliteit van toetsing
  • perspectief van studenten op (kwaliteit van) toetsing
  • invloed van toetsing op het leren van studenten

Betrokken bij:

  • organisatie symposium 2020