Jan de Geus is sinds 2008 werkzaam als senior adviseur onderwijs bij  Stenden Hogeschool (sinds 1-1-2018 NHL Stenden Hogeschool). Daarvoor is hij werkzaam geweest als docent natuurkunde, wiskunde en algemene economie in het vo, het mbo en het hbo. In zijn functie als senior adviseur onderwijs houdt hij zich vooral bezig met toetsing en eindniveau. Recent heeft hij een bijdrage geleverd aan ‘Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs’.