Jan Riezebos (1966) is hoogleraar onderwijsinnovatie binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is in 2001 gepromoveerd in de Bedrijfskunde en in 1989 afgestudeerd als Econometrist met specialisatie Besliskunde en Logistiek.

Als wetenschappelijk directeur van de afdeling Career Services and Corporate Relations van de faculteit is hij betrokken bij de lancering van veel initiatieven tot het verbeteren van de samenwerking tussen samenleving, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarnaast vervult hij als aanjager van innovaties diverse rollen in faculteit en universiteit.

Zijn onderzoek richt zich op procesverbetering in organisaties en onderwijsprocessen, van wetenschappelijk onderwijs tot lager onderwijs. Daarbij krijgen internationalisering van het onderwijs en innovatie van onderwijs door middel van onderwijslogistiek speciale aandacht.