Webinar Een actieve rol van de student in het feedbackproces

8 februari 2022| Tags:, | Tags:

Martje Köhlen (Hogeschool Rotterdam)

David Carless en Naomi Winstone hebben de aandacht voor het gebruik van feedback – Renske de Kleijn’s onderzoeksveld – een nieuwe impuls gegeven. Er wordt veel geschreven over de kenmerken van effectieve feedback, maar opvallend weinig over hoe je ervoor zorgt dat feedback daadwerkelijk gebruikt wordt. En dan hebben ze het niet alleen over de rol van de feedbackontvanger, of ‘gebruiker’ zoals De Kleijn deze graag noemt, maar ook over die van de feedbackgever. Gedurende ruim een uur heeft De Kleijn ons meegenomen in haar onderzoeken naar het feedbackproces, waarbij ze niet alleen de theorie is klare taal uitlegt maar er ook een praktische vertaling aan geeft.

In haar onderzoek heeft De Kleijn een model voor feedbackprocessen ontwikkeld. Dit model bestaat uit een doorlopend proces van vragen – analyseren – gebruiken – en terugkoppelen van feedback (vanaf 6:50). Het model gaat er vanuit dat als de student – de feedbackgebruiker – de juiste informatie deelt bij elke stap in het proces, hij de feedbackgever in staat stelt om hulp op maat te bieden. Dit geven van de juiste informatie kunnen studenten niet zomaar, hierin ligt voor docenten een grote rol weggelegd. Gelukkig heeft De Kleijn bij elke stap van de cyclus hulpvragen (incl. handige acroniemen) ontwikkeld om ons daarbij te helpen. Zo komen er POWER-vragen (12:00), CLOSER-vragen (14:45), blinde vlek vragen (16:45) en SUPER-vragen (18:35) voorbij, die allemaal hun toepassing hebben in de ondersteuning van de feedbackgebruikers. Ook haar grootste droom komt aan bod, het feedbackdossier als middel om het doorlopende feedbackproces en de bijbehorende dialoog te ondersteunen en zichtbaar te maken.

Voor De Kleijn dragen feedbackgebruiker en feedbackgever beide een belangrijke verantwoordelijkheid om de feedbackdialoog te laten slagen. Renske haalt in deel twee van het webinar (vanaf 39:40) het onderzoek met haar collega Claudia Tielemans aan, waarin ze stellen dat een goede feedbackdialoog zich kenmerkt als open en respectvol gesprek met proactieve inbreng van beide gesprekspartners. De besproken feedback is relevant (zie ook De Kleijn’s eerder besproken hulpvragen om hierbij te ondersteunen) en komt op een moment dat de gebruiker er nog mee aan de slag kan. De dialoog draagt bij aan de betekenisgeving en vertaling van de feedback naar concrete acties, zodat er gevolg aan kan worden gegeven. In dit onderzoek is het Westerveld Framework ontwikkeld om in deze dialoog te ondersteunen.

Kortom, we kijken met enthousiasme terug op een informatief webinar met veel theoretische inzichten en praktische tools. Als je met een van deze tools aan de slag gaat en je bevindingen met ons wilt delen (bijv. in een blog), dan horen we graag van je!

Bekijk ook de slides van het webinar.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen