Programmatisch toetsen – een podcast

28 januari 2021| Tags:| Tags:

Door: Inge Rinkje de Jager (De Haagse Hogeschool)

Binnen de Haagse Hogeschool is een aantal opleidingen begonnen met programmatisch toetsen. Dat geldt ook voor de opleiding Voeding en Diëtetiek. Door middel van programmatisch toetsen wil de opleiding aansluiten bij het beleid van de Haagse Hogeschool, waarin uitgegaan wordt van een stimulerend, activerend en inspirerend curriculum en bijpassend toetsprogramma.

Frank van Nispen is een van de initiators van het invoeren van programmatisch toetsen binnen de opleiding Voeding en Diëtetiek geweest. Frank, van huis uit diëtist en 13 jaar werkzaam geweest bij de Haagse Hogeschool, heeft een buitengewone interesse in onderwijs(ontwikkeling), toetsen en innoveren. De afgelopen jaren heeft hij meegewerkt aan een innovatief curriculum van de flexibele deeltijdvariant en van de voltijdvariant. Het vernieuwde innovatieve curriculum paste beter bij het veranderende beroep en bood deels een oplossing voor de versnippering in onderwijs en toetsing die was opgetreden in het eerdere curriculum. Maar toch ontbrak nog iets om nog meer recht te doen aan de integratie van toetsing. Het beoordelen van de beginnende professional aan de hand van enkele opdrachten was niet meer passend. De opleiding koos voor programmatisch toetsen om het leren van toetsen echt te stimuleren, om te voorkomen dat studenten op één fout zakken en om het geheel aan competenties te kunnen beoordelen. Dit schooljaar is gestart met programmatisch toetsen in de afstudeerfase van de voltijdvariant.

We zijn met Frank in gesprek gegaan over de implementatie van programmatisch toetsen binnen de opleiding Voeding en Diëtetiek . De podcast is onderdeel van de serie ‘Getting us There’ van de Haagse Hogeschool, maar is ook zeker interessant voor collega’s van buiten de hogeschool. Veel luister plezier!

Luister hier de podcast.

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen