Onderzocht: inzet van formatieve asssessment door docenten in het hbo

30 augustus 2016| Tags:, | Tags:

Door: Simone Kooij (onderwijsadviseur Hogeschool Rotterdam)

Dat formatieve assessment een positief effect kan hebben op het leren van studenten, weten we inmiddels. Tegelijkertijd vragen we ons af hoeveel van deze inzichten al in het hbo in de praktijk worden gebracht. In haar masterthesis heeft Diana van Leeuwen (Onderwijswetenschappen, Universiteit Utrecht) geprobeerd hier meer helderheid in te geven. Welke strategieën van formatieve assessment gebruiken docenten in het hbo, en welke verklaringen geven zij voor dit wel of niet gebruiken van deze strategieën? Onder formatieve assessment verstaan we: strategieën om studenten inzicht te geven in hun huidige niveau, het verwachte niveau en hoe het gat daartussen te dichten

Lees hier een korte overview van het onderzoek.

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen