Leren van geschreven feedback: een case study

3 februari 2016| Tags:, | Tags:

Jorik Arts & Mieke Jaspers (beiden Fontys Hogescholen)

Feedback vormt een belangrijk onderdeel van een effectieve formatieve toetspraktijk. Diverse publicaties (bijv. de review van Hattie en Timperley uit 2007) beschrijven het sterke effect op leren dat door middel van feedback gerealiseerd kan worden. Feedback leidt echter niet zonder meer tot leren, het kan zelfs een negatief effect hebben op leren. In de literatuur worden diverse criteria beschreven die bepalend zijn voor de effectiviteit van feedback. In onze studie onderzoeken we in hoeverre de feedbackpraktijk in de lerarenopleidingen voldoet aan de succescriteria uit te literatuur. Hierbij is er specifiek gekeken naar de schriftelijke feedback. De schriftelijke feedback is geanalyseerd en de perceptie van de studenten is onderzocht aan de hand van een vragenlijst. De feedbackpraktijk blijkt te voldoen aan meerdere succescriteria, er worden echter ook verbeterpunten gevonden. Deze hebben betrekking op het gebruik van feed up en feed forward en op het gebruik van feedback op proces- en zelfregulatieniveau. Uitgaande van de inzichten uit de literatuur zou de kwaliteit van leren toenemen bij meer aandacht voor voorgenoemde vormen van feedback.

Download het volledige artikel hier, of mail Jorik (jorik.arts@fontys.nl) of Mieke (m.jaspers@fontys.nl).

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen