Ook binnen Hogeschool Rotterdam staat het thema ‘leren van toetsen’ in de belangstelling. Onlangs verschenen er twee artikelen in het hogeschoolblad Profielen.

Toetsen: je zou er ook van kunnen leren

Olmo Linthorst dook in de wereld van formatief toetsen, met dit artikel als resultaat. Hij verbindt inzichten uit de theorie en van experts met de dagelijkse praktijk binnen de hogeschool, waar over het algemeen nog weinig met deze inzichten wordt gedaan. Ook gaat het artikel in op een aantal plekken binnen de hogeschool waar studenten al wel worden aangezet om te leren van toetsen.
Lees het artikel

‘We laten veel studenten onterecht zakken’
In juli gaf Janke Cohen-Schotanus een lezing bij de hogeschool, over het bevorderen van studiesucces via toetsing. Dit interview met haar haalt een aantal punten uit de lezing aan. Ze geeft argumenten voor een toetsprogramma waarin compensatie mogelijk is. Ook pleit ze voor geïntegreerde toetsen die niet pas aan het eind, maar ook al gedurende een onderwijsperiode worden afgenomen. Dit zorgt ervoor dat studenten eerder aan het werk gaan. Tot slot wat tegengas tegen het idee dat een toets met 100% slagingspercentage een slechte toets is.
Lees het artikel