Leesclub | Developing Student Feedback Literacy (Hst2, Winstone & Carless, 2020)

3 februari 2022| Tags:, | Tags:

Op donderdagmiddag 13 januari troffen ruim 30 professionals uit het hbo elkaar om hoofdstuk 2 te bespreken uit het boek ‘Designing Effective Feedback Processes in Higher Education’ van Naomi Winstone en David Carless. Het hoofdstuk beschrijft het concept feedbackgeletterdheid en hoe je als docent kunt bijdragen aan de ontwikkeling hiervan.

Inzichten, gedachtes, en bedenkingen die werden opgedaan bij het lezen van het hoofdstuk werden met elkaar gedeeld, in groepjes en ook plenair. De meest opvallende punten waren:

  • Feedbackgeletterdheid ontwikkelen bij studenten vraagt om inbedding in het curriculum. Werken met ‘add-ons’ op een cursus (bijv. eenmalige feedbackworkshop) werkt niet, integratie is belangrijk.
  • Werken aan feedbackgeletterdheid van studenten vraagt om een gedeelde visie op feedback binnen het team. Het vraagt om een gedragen feedbackcultuur en een gemeenschappelijke taal tussen teamleden onderling en tussen docent en student.
  • Er zijn veel perspectieven op feedbackgeletterdheid. Een eenduidige definitie is dus nog niet zo eenvoudig om te geven. Dat maakt het boeiend, maar ook ingewikkeld.
  • Het is belangrijk om ook aandacht te besteden aan het emotionele aspect van feedback. Feedback doet pijn… We zouden studenten moeten helpen bij het herkennen van de waarde van feedback. Het is geen aanval maar een verrijking van het leerproces.

In de Padlet werden volop materialen gedeeld, waaronder:

De bijeenkomst vloog voorbij en smaakt naar meer. Volgende leesclub is op donderdag 17 februari!  We lezen dan gezamenlijk hoofdstuk 9 van het boek, waarin het relationele aspect in feedbackprocessen centraal staat.

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen