Hogeschool van Amsterdam: opleiding Voeding & Diëtetiek (2021 – 2022)

7 maart 2023| Tags:, | Tags:

De bacheloropleiding Voeding & Diëtetiek van de Hogeschool van Amsterdam leidt studenten op tot voedingsprofessionals. Hierbij kan gedacht worden aan een diëtist, gezondsheidsbevorderaar, specialist duurzaamheid, productontwikkelaars, kwaliteitsmanager en dergelijke. Per jaar ligt de instroom van studenten in het propedeuse jaar rond de 300 studenten. In totaal heeft de opleiding rond de 800-900 studenten. De opleiding is in 2020 gestart met het implementeren van programmatisch toetsen in ongeveer de helft van het eerste jaar (28 van de 60 EC). Momenteel is de opleiding aan het kijken hoe zij de andere helft van het eerste jaar willen inrichten waarbij deze aansluit op het programmatisch toetsen in het andere deel. Stap voor stap is de opleiding programmatisch toetsen nu ook in de andere leerjaren aan het implementeren, waarbij het ‘oude’ onderwijs eruit rolt, zodat vanaf september 2023 programmatisch toetsen ook in de eindfase van de opleiding is geïmplementeerd en hiermee de gehele opleiding overgaat op programmatisch toetsen. Dit portret richt zich op het programmatisch toetsen in de hoofdfase (jaar 2 en 3, 90 EC). Dit portret is een momentopname van januari 2022.

1. Wat zijn de beoogde leerresultaten van de opleiding?

2. Welke datapunten zijn er?

3. Hoe worden studenten begeleid?

4. Hoe worden beslissingen genomen over studenten?

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen