Hogeschool van Amsterdam: HBO ICT (2021)

6 april 2022| Tags:, | Tags:

HBO ICT is een grote opleiding, met 900 studenten in de propedeuse. Binnen de opleiding zijn er 5 leerroutes, waarvan Business IT & Management er één is. Uiteindelijk wil de hele bachelor ICT richting programmatisch toetsen (als onderdeel van een onderwijsvernieuwing), maar dit wordt gefaseerd uitgerold, beginnend bij het 3e leerjaar van deze leerroute. In het 3e jaar gaat het om ongeveer 75 studenten (3 klassen). In februari 2021 is binnen de leerroute voor het eerst gestart met programmatisch toetsen. Naast deze leerroute is er ook een experiment bij de leerroute Game Development.

De leerroute Business IT & Development is opgedeeld in 2 blokken van 15 EC (een periode van ongeveer 10 weken). Studenten werken in een blok aan ongeveer 10 verschillende datapunten, waarop ze feedback krijgen en die ze verzamelen in een portfolio. Centraal staan 6 competenties, die zijn uitgewerkt in deelcompetenties en gedragscriteria. De competenties komen terug in een rubric en worden aan het einde van elk blok beoordeeld op basis van het portfolio van de student, gecombineerd met een CGI. Vanaf februari 2022 gebeurt de beslissing door een besliscommissie, en is er geen CGI meer. Dit portret is gebaseerd op een interview met Jan Berends in juni 2021, aangevuld met de actuele stand van zaken in januari 2022.

1. Wat zijn de beoogde leerresultaten van de opleiding?

2. Welke datapunten zijn er?

3. Hoe worden studenten begeleid?

4. Hoe worden beslissingen genomen over studenten?

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen