Hogeschool Utrecht: Opleiding Communicatie – als opleiding ingroeien in programmatisch toetsen (2022)

18 januari 2023| Tags:, | Tags:

In 2017 is de bacheloropleiding Communicatie aan de Hogeschool Utrecht gestart met het implementeren van programmatisch toetsen en ondertussen heeft de opleiding ruim ervaring opgedaan en wordt er in de gehele opleiding programmatisch getoetst. Het is dan ook niet verrassend dat de opleiding constant in ontwikkeling is op dit gebied. Tijdens hun opleiding werken studenten aan praktijkrelevante beroepsproducten waaruit verschillende datapunten voortkomen en spelen expertdocenten en waar mogelijk het werkveld een belangrijke rol door het geven van feedback. Het toepassen van kennis staat centraal en studenten krijgen met behulp van programmatisch toetsen de tijd om zich kennis en vaardigheden eigen te maken gedurende een langere periode. Gedurende de opleiding komt de regie steeds meer bij de student te liggen en er is gedurende de opleiding aandacht voor het feedbackproces bij zowel studenten als docenten.

1. Wat zijn de beoogde leerresultaten van de opleiding?

2. Welke datapunten zijn er?

3. Hoe worden studenten begeleid?

4. Hoe worden beslissingen genomen over studenten?

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen