Hogeschool Inholland: opleiding Pedagogiek (2020-2021)

2 maart 2022| Tags:, | Tags:

De bacheloropleiding Pedagogiek van Hogeschool Inholland bestaat uit ongeveer 500 tot 550 voltijd studenten en een team aan opleidingsprofessionals van ongeveer 35 fte. Binnen deze opleiding wordt uitgegaan van thematisch onderwijs dat betrekking heeft op de verschillende beroepscontexten waarmee een pedagoog te maken krijgt. Binnen deze thematische contexten wil de opleiding de regie zoveel mogelijk bij de student leggen, waarbij de student gemonitord wordt over een langere periode en regelmatig ontwikkelingsgerichte feedback ontvangt. Daarom is de opleiding de afgelopen tijd bezig geweest met het ontwikkelen van programmatisch toetsen voor leerjaar 1 en 2. De opleiding is per 1 september 2021 begonnen met het implementeren van programmatisch toetsen per nieuw cohort. In dit portret vertellen zij hoe zij dit hebben aangepakt.

1. Wat zijn de beoogde leerresultaten van de opleiding?

2. Welke datapunten zijn er?

3. Hoe worden studenten begeleid?

4. Hoe worden beslissingen genomen over studenten?

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen