HAS Toegepaste Biologie: ambitieuze plannen voor programmatisch toetsen (2021)

6 december 2022| Tags:, | Tags:

De opleiding Toegepaste Biologie aan de HAS Green Academy is van plan om programmatisch toetsen in de gehele bachelor opleiding te implementeren. Ze zijn in september 2022 gestart met jaar 1 en willen daarna stapsgewijs in alle studiejaren over gaan naar programmatisch toetsen. In het schooljaar 2020-2021 zijn de leeruitkomsten geformuleerd, in 2021-2022 werkt de opleiding aan het invullen van de datapunten en het bijbehorende onderwijs, en in september 2022 is de opleiding gestart met programmatisch toetsen. De opleiding heeft ambitieuze plannen om te gaan beslissen over 2x 30 EC (propedeuse), 1x 60 EC (jaar 2)  en 1x 120 EC (jaar 3 en 4), waarbij het werkveld in toenemende mate een stem krijgt in de beslissing over studenten.

1. Wat zijn de beoogde leerresultaten van de opleiding?

2. Welke datapunten zijn er?

3. Hoe worden studenten begeleid?

4. Hoe worden beslissingen genomen over studenten?

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen