Hogeschool Arnhem en Nijmegen: opleiding Voeding en Diëtetiek (2020 – 2021)

29 september 2022| Tags:, | Tags:

De voltijdopleiding Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen is een vierjarige hbo-opleiding die diëtisten in opleiding (DIO) opleidt tot diëtisten die gespecialiseerd zijn op het gebied van voeding en gedrag, in relatie tot (preventie van) ziekte en gezondheid. De opleiding werkt in een professionele leergemeenschap (PLG), waarin studenten, docenten en professionals in het werkveld van en met elkaar leren in een gelijkwaardige relatie. Tijdens de opleiding werken de studenten langere tijd in de praktijk (stage), waarbij wordt gewerkt aan diagnosticeren, behandelen en begeleiden van individuele cliënten en competent zijn in het geven van een maatwerk, persoonlijk voeding- en dieetadvies. De HAN leidt de studenten op tot moderne professionals die midden in de maatschappij staan, die in de breedte en diepte vraagstellingen van het beroep en maatschappij omarmen, en die kunnen omgaan met een veranderende omgeving. De opleiding telt +/- 600 studenten. Vanaf studiejaar 2019-2020 heeft de opleiding een deel van het propedeusejaar en een deel van het tweede jaar programmatisch ingericht. Stapsgewijs wil de opleiding in studiejaar 2021-2022 programmatisch toetsen in gehele opleiding inzetten. De opleiding leidt studenten op vanuit LEF!, omdat lef een belangrijke eigenschap is voor een diëtist. Programmatisch toetsen geeft de studenten meer rust en vertrouwen in hun eigen kunnen waardoor hun lef wordt vergroot.

1. Wat zijn de beoogde leerresultaten van de opleiding?

2. Welke datapunten zijn er?

3. Hoe worden studenten begeleid?

4. Hoe worden beslissingen genomen over studenten?

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen