Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: opleiding Mondzorgkunde

16 november 2023| Tags:, | Tags:

De opleiding Mondzorgkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is een vierjarige opleiding die studenten opleidt tot mondhygiënisten. Per leerjaar gaat het om ongeveer 70 studenten. In het derde en vierde leerjaar van de opleiding werken de studenten in Masterklinieken samen met eerste, tweede en derdejaars masterstudenten Tandheelkunde en verlenen zij zorg aan patiënten. In totaal zijn er 18 Masterklinieken, waarbij elke kliniek bestaat uit ongeveer 6 mondzorgkunde studenten en 10-12 tandheelkunde studenten. De student participeert drie dagdelen per week in de Masterkliniek, waarvan twee dagdelen in de klinische setting en een dagdeel is gereserveerd voor Academisch Klinisch Redeneren (AKR). In deze authentieke leeromgeving staat het ontwikkelingsgericht opleiden, beoordelen en beslissen centraal. Vanaf studiejaar 2022-2023 is de opleiding gestart met een herziening van het curriculum vanaf het eerste studiejaar. De maatschappelijke en veranderingen in wet- en regelgeving hebben bijgedragen aan een hernieuwde visie op opleiden van de mondhygiënist. De opgedane ervaringen met het ontwikkelingsgericht toetsen in de Masterkliniek zijn meegenomen in de vormgeving van het herziene curriculum. De focus van dit portret ligt vooral op het programmatisch toetsen binnen de Masterklinieken, maar er zal af en toe ook een uitstapje gemaakt worden naar de uitwerking van programmatisch toetsen in de propedeusefase.

1. Wat zijn de beoogde leerresultaten van de opleiding?

2. Welke datapunten zijn er?

3. Hoe worden studenten begeleid?

4. Hoe worden beslissingen genomen over studenten?

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen