Fontys Paramedische Hogeschool: een omvangrijk ontwerp en implementatieproces (2020-2021)

2 maart 2022| Tags:, | Tags:

Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) is in september 2021 gestart met programmatisch toetsen in de afstudeerfase van 5 bacheloropleidingen (totaal 2800 studenten): Fysiotherapie, Podotherapie, Logopedie, MBRT & Mens en Techniek (differentiatie orthopedische technologie). Vanaf september 2022 start ook de implementatie vanaf de propedeuse fase van alle 5 opleidingen. Daarnaast is FPH in september 2021 gestart met een hele nieuwe bachelor, de bachelor Gezondheid. Hier wordt ook programmatisch getoetst. De gezamenlijke visie op leren gaat uit van de lerende aan het stuur, waarbij studenten leren vanuit een uitdagende, authentieke beroepscontext en het geleerde integraal kunnen toepassen in de praktijk. Belangrijke concepten binnen deze visie zijn samen onderzoekend leren, assessment as learning en blended learning.

Dit portret is een momentopname van eind 2021. De invulling van dit portret gaat over de afstudeerfase van FPH die reeds is gestart. De propedeusefase en de hoofdfase van de genoemde opleidingen worden volgens dezelfde visie en ontwerpeisen ontworpen en ontwikkeld. Hierdoor zullen deze fases sterkt overeenkomen met de wijze waarop de afstudeerfase is ingericht, maar kunnen deze ook verschillen om beter aan te sluiten bij de opleidingsinhoud, het werkveld en de opleidingsfase.

1. Wat zijn de beoogde leerresultaten van de opleiding?

2. Welke datapunten zijn er?

3. Hoe worden studenten begeleid?

4. Hoe worden beslissingen genomen over studenten?

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen