Fontys ICT: programmatisch toetsen in het eerste semester van de propedeuse (2020 – 2021)

24 augustus 2022| Tags:, | Tags:

De opleiding ICT is in september 2019 gestart met een nieuw curriculum met drie leervormen waaruit studenten kunnen kiezen: course-based, demand-based en open. Voor de course-based leervorm liggen leeruitkomsten én leeractiviteiten vast, bij demand-based liggen de leeruitkomsten vast maar bepaalt de student de leeractiviteiten, en de open leervorm laat de keuze voor leeruitkomsten en leeractiviteiten volledig bij de student. Studenten kunnen vanaf de propedeuse kiezen voor de course-based of demand-based leervorm, en vanaf jaar 2 ook voor de open leervorm. In leerjaar 1 starten de course-based en demand-based leervorm beiden met een semester van 20 weken (30 EC) en voor alle leervormen geldt hetzelfde toetsbeleid. De opleiding wil studenten beoordelen op basis van een totaalbeeld en wat de student binnen een semester doet draagt daar aan bij. Hierbij krijgen studenten in de loop van een semester een idee van hoe ze ervoor staan en de beslissing aan het einde is dan geen verrassing. In het eerste semester van jaar 1 oriënteren de studenten zich tijdens de orientation phase eerst op 5 beroepsprofielen om vervolgens in de advanced phase de diepte in te gaan binnen één beroepsprofiel.

1. Wat zijn de beoogde leerresultaten van de opleiding?

2. Welke datapunten zijn er?

3. Hoe worden studenten begeleid?

4. Hoe worden beslissingen genomen over studenten?

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen