Feedback op tentamens zonder barrières

23 maart 2017| Tags:, , | Tags:

Door: Jeroen Delfos (Ans Delft)

Na het maken van tentamens wachten studenten vaak lang op hun tentamenresultaten. Als het werk vervolgens is nagekeken wordt er een inzagemoment georganiseerd door de docent, waar vaak maar weinig studenten op af komen. Studenten die erop afkomen doen dat vooral om punten te sprokkelen, in plaats van om van het gemaakte werk te leren.

Docenten zouden makkelijker en sneller moeten kunnen nakijken, en studenten zouden meer kunnen halen uit de feedback op hun tentamens. Hier bedachten Kerim Haccou en Benjamin Wols, beide student aan de TU Delft Ans Delft voor.

Ans Delft is een platform waarop docenten gemakkelijk toetsen in elkaar zetten en kunnen nakijken. Op het digitale platform stelt de docent voor het nakijken op welke criteria hij gaat gebruiken bij het nakijken. Het nakijken wordt horizontaal gedaan: per vraag, in plaats van per student. Samen met het automatisch nakijken van multiple choice vragen en niet ingevulde vragen, en het optellen van punten ervaren docenten een besparing van de helft van de nakijktijd. Ook levert het platform direct statistieken op over het tentamen, die docenten kunnen gebruiken om valkuilen voor studenten op te sporen.

Na het nakijken kunnen de docenten de vragen en antwoorden publiceren naar de studenten. Doordat studenten de feedback op hun tentamenvragen online kunnen inzien en daar direct op kunnen reageren, wordt het inzagemoment een stuk toegankelijker. Studenten zien de criteria waar ze op beoordeeld zijn, waarmee zij meer inzicht krijgen in hun leerproces. Dit resulteert in een toename van het aantal studenten wat hun tentamen inziet van rond de 15% naar ongeveer 60%!

“Door het inzagemoment digitaal te faciliteren wordt aan alle studenten de kans gegeven om meer van hun gemaakte werk te leren”, aldus Kerim Haccou. “Studenten maken hun tentamen weliswaar vertrouwd op papier, maar door de software van Ans kan er door de docent sneller nagekeken worden en krijgt de student meer inzicht in zijn leerproces”.

Naast het nakijken van tentamens zal het binnenkort ook mogelijk zijn om verslagen digitaal na te kijken. Het idee slaat aan: al ruim 20.000 tentamens zijn afgenomen in samenwerking met Ans. Voor meer informatie: www.ansdelft.nl.

Lees ook de column van Ferry Haan in het maart-nummer van OnderwijsInnovatie. Daarin doet hij een oproep voor meer toepassing van ICT bij het nakijken van toetsen in het hoger onderwijs. 

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen