Wat is het?
Vragenlijst om je eigen formatief toetsgedrag voor alle vijf de fasen van de formatieve toetscyclus te ‘scoren’

Doel?
Je eigen praktijk in kaart brengen

Voor wie?
Individuele docent

Resultaat?
Grip op welk gedrag bij de 5 formatieve toetsfasen hoort en zicht op jouw sterke en te ontwikkelen onderdelen