Designed to have an impact: feedback revisited

30 januari 2024| Tags:, | Tags:

Martje Kohlen (Inholland)

Vier jaar geleden gaf prof. Dr. David Boud (Deakin University) zijn inspirerende keynote “Feedback must have an impact” op Festival Leren van toetsen. Ter ere van ons 10-jarig jubileum kwam David Boud op 16 januari 2024 terug naar Nederland! Tijdens ‘David Boud revisits’ op locatie Inholland in Rotterdam blikte hij terug op de keynote die hij verzorgde tijdens ons festival in 2019 en de ontwikkelingen die er sindsdien op zijn vakgebied hebben plaatsgevonden.

Bij aanvang van de keynote schetst Boud een beeld van 2019 als een periode waarin er achteraf bezien een ‘feedback revolutie’ heeft plaatsgevonden, oftewel een shift van een docentgestuurd naar studentgericht perspectief. Boud stelt dat feedback hierdoor een ‘activiteit’ is geworden die een docent nooit alleen kan ‘doen’, maar waarbij studenten altijd bewust betrokken moeten worden. Oftewel, “feedback is een proces waarin studenten betekenis geven aan informatie over hun prestaties en deze informatie inzetten om de kwaliteit van hun prestaties of hun leerstrategieën te verbeteren”. Door feedback te zien als activiteit, hebben docenten een andere rol toebedeeld gekregen in het onderwijs, namelijk die van ontwerper en facilitator van het feedbackproces. Studenten hebben op hun beurt een actievere rol gekregen in het feedbackproces; ze zijn de initiators geworden. Dit vraagt bepaalde competenties van ze, die worden samengevat onder de term ‘feedbackgeletterdheid’. Docenten hebben de taak gekregen om hun studenten te begeleiden in de ontwikkeling van deze feedbackgeletterdheid, waarvoor Boud tijdens zijn keynote veel werkzame principes voor het onderwijsontwerp aanstipt. Meer nieuwe inzichten bespreekt Boud tot slot aan de hand van recente publicaties over onder andere vragenlijsten om feedbackgeletterdheid te meten, effectieve interventies ter bevordering van feedbackgeletterdheid bij studenten, en docentfeedbackgeletterdheid.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Feedbacksessies

Op het programma van ‘David Boud revisits’ stonden ook twee feedbacksessies, waarin acht (groepen) hbo-professionals hun ideeën, tools en onderzoek op het gebied van feedback hebben gedeeld met het publiek. De eerste sessie ging over het ‘Ontwerpen van feedbackprocessen’ en de tweede sessie over ‘Curriculumontwerp en docentprofessionalisering’. Hoewel de opzet was dat David Boud de hele dag zou bijwonen en feedback zou geven aan de pitchers, gooiden sneeuw en problemen op Schiphol als gevolg hiervan roet in het eten. Gelukkig heeft het enthousiaste publiek hier ruimschoots voor gecompenseerd. Zij mochten aan de hand van gerichte feedbackvragen meedenken over de gepresenteerde tools, ideeën en onderzoeken. Alle pitchers zijn met een dikke stapel feedbackformulieren naar huis gegaan: “Het is alsof je heel veel kadootjes mee naar huis krijgt”.

Van deze feedbacksessies doen we apart verslag.

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen