Avans hogeschool: Business Innovation (2021 – 2022)

27 februari 2023| Tags:, | Tags:

Studenten van de bacheloropleiding Business Innovation aan de Avans hogeschool worden opgeleid tot experts van innovatieprocessen waarbij zij leren via projecten in en uit het bedrijfsleven. De opleiding duurt vier jaar en heeft een instroom van 180 studenten per jaar. De opleiding is sinds september 2021 gestart met het inzetten van programmatisch toetsen in het propedeusejaar, binnen drie onderwijseenheden (modules) van elk 11 EC. Met herontwikkeling per jaar kijkt de opleiding naar wat er op een programmatische manier ingericht kan worden. Omdat de opleiding hier momenteel nog mee bezig is, ligt de focus van dit portret op het programmatisch toetsen in het propedeusejaar, voornamelijk binnen de module Design. Dit portret is een momentopname van mei 2022.

1. Wat zijn de beoogde leerresultaten van de opleiding?

2. Welke datapunten zijn er?

3. Hoe worden studenten begeleid?

4. Hoe worden beslissingen genomen over studenten?

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen