Aeres Hogeschool: opleiding Food Systems Innovation (2020-2021)

6 juli 2022| Tags:, | Tags:

Food Systems Innovation is een kleine masteropleiding met veel aandacht voor ontwikkelingsgericht werken. De studenten worden opgeleid tot professionals die in staat zijn om zichzelf constant te ontwikkelen en zo aan te sluiten bij de ontwikkelingen in het werkveld – zij worden change agents in the food system. Programmatisch toetsen past bij de visie om de ontwikkeling van de student centraal te stellen en de student hierin een actieve rol te geven. Tijdens de opleiding worden de studenten gezien als medeontwikkelaars van het onderwijs. De docenten, de examencommissie en de studenten werken samen aan een feedbackcultuur waarin de ontwikkeling van de student centraal staat. De opleiding heeft in totaal 17 datapunten vastgelegd die verschillen in aard en in omvang. De datapunten sluiten waar mogelijk aan bij de beroepspraktijk van de studenten. Een driekoppige beoordelingscommissie beslist aan het einde van de éénjarige opleiding of de student in één keer alle 60 studiepunten krijgt.

Dit portret is een momentopname van eind 2021. De invulling van dit portret gaat over de gehele masteropleiding Food Systems Innovation waarin vanaf september 2021 programmatisch toetsen is geïmplementeerd. Voortschrijdend inzicht en de eerste ervaringen hebben al tot kleine aanpassingen in het ontwerp geleid. De beslisprocedure wordt in het schooljaar 2021-2022 verder verfijnd.

1. Wat zijn de beoogde leerresultaten van de opleiding?

2. Welke datapunten zijn er?

3. Hoe worden studenten begeleid?

4. Hoe worden beslissingen genomen over studenten?

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen