Aandacht voor leren van toetsen op congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs

9 februari 2017| Tags:| Tags:

Waarom zou je studenten betrekken bij het opstellen van toetsen? “Als je studenten erbij betrekt, leren ze redeneren vanuit normen en criteria. Dat is belangrijk, want dat hebben ze later in hun werk nodig. Bijkomend voordeel is dat studenten die betrokken zijn bij het opstellen van de toets minder oppervlakkig leren,” zegt Veronica Bruijns (Hogeschool van Amsterdam) in een interview met het Kenniscentrum Toetsen en Examineren. Ze schets bovendien dat ook docenten profiteren van het betrekken van studenten bij het opstellen van toetsen: “Overigens snijdt het mes aan twee kanten, want deze werkwijze geeft docenten meer inzicht in de denkwijze van studenten en in mogelijke misconcepties, waardoor ze daarop kunnen inspelen.”

Tijdens haar presentatie op het congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs op 20 en 21 maart in Utrecht gaat Veronica uitgebreid in op de voordelen van het betrekken van studenten bij het ontwerpen van toetsen en legt ze uit op welke manier je studenten kunt betrekken.

Veronica is niet de enige die ingaat op leren van toetsen. Wil je meer weten over het benutten van de leerwaarde van toetsen? Dan kunnen we ook deze sessies aanbevelen:

  • René Kneyber (colomnist Trouw, lid Onderwijsraad) – 3 kernstrategieën van formatief toetsen
  • Kelly Meusen (HZ University of Applied Sciences) – Hoe kunnen formatieve toetsen worden ingezet en welke rol heeft de docent hierbij? Hoe draagt het bij aan de ontwikkeling van zelfregulatie en motivatie en welke rol speelt feedback hierbij?
  • Gerry Geitz (Stenden Hogeschool) – Leerintenties van studenten in het hoger onderwijs, wat beogen we? Welk rol kan duurzame feedback daarbij spelen.
  • Renske de Kleijn (Universiteit Utrecht) – Feedback op en beoordeling van afstudeerwerk
  • Dominique Sluijsmans (Zuyd Hogeschool) – mix van toetsvormen en het belang ervan
  • Marieke van der Schaaf (Universiteit Utrecht) – Portfolio-onderwijs: wat betekent dit voor de begeleiding van de student door de docent?
  • Liesbeth Baartman (Hogeschool Utrecht) – Werken aan je eigen toetsprogramma
  • Filip Dochy (Universiteit Leuven & Universiteit Maastricht) – Een toetsprogramma evenwichtig inrichten: Hoe stimuleren we intrinsieke motivatie dan?

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen