Aandacht voor leren van toetsen in nieuwe ‘kwaliteiten van de toetsbekwame hbo-docent’

18 mei 2020| Tags:| Tags:

Afgelopen donderdag presenteerden enkele leden van het projectteam van het landelijke project Je Ogen Uitkijken de ‘kwaliteiten van de toetsbekwame hbo-docent’. “Deze kwaliteiten vervangen de leeruitkomsten bke/ske die in 2013 zijn opgesteld. De vier geformuleerde kwaliteiten onderscheiden een basis- en een seniorniveau (bke en ske) en hebben als doel om docenten niet alleen toetsbekwaam te maken, maar ook toetsbekwaam te laten blijven.”

Wat opvalt is de aandacht voor de positie van toetsen in het onderwijs en het leerproces van de student. Waar de leeruitkomsten bke/ske gericht waren op het perspectief van de docent en de focus legden op toetstechnische zaken als toetsanalyse en beoordelingsprotocollen, gaat er in de nieuwe kwaliteiten ook aandacht uit naar soft-skills, zoals het effectief organiseren van feedbackprocessen en het betrekken van studenten bij toetsen. Tamara van Schilt-Mol legde uit: “Toetsing vindt niet uitsluitend plaats aan het einde van het onderwijs en vindt ook niet uitsluitend plaats door de examinator, maar is integraal onderdeel van het onderwijs. Dat betekent dat gedurende het onderwijs, toetsen wordt ingezet als instrument om van te leren, als instrument om zorgvuldige beslissingen te nemen, zowel gedurende het leerproces als bij de afsluiting van het leerproces. En dat betekent dus ook dat alle docenten in de uitvoering van hun rol als docent een verantwoordelijkheid hebben in toetsing. Vandaar de keuze om niet te spreken over kwaliteiten voor de examinator, maar voor de toetsbekwame hbo-docent.”

De nieuwe kwaliteiten van de toetsbekwame hbo-docent sluiten goed aan bij actuele ontwikkelingen in toetsing, waaronder formatief en programmatisch toetsen. In de nieuwe kwaliteiten is ook nadrukkelijk aandacht voor toetsbekwaam blijven. Het toetsbekwaam blijven vraagt om een cultuur binnen het team waarbij een kritische houding en openheid voor feedback belangrijk zijn. Dat vraagt om een feedbackcultuur binnen het team.

Vanuit Platform Leren van toetsen zijn we enorm blij dat de thema’s die wij een warm hart toedragen een plek hebben gekregen in de nieuwe kwaliteiten van de toetsbekwame hbo-docent. Het is een eerste en cruciale stap naar de verwezenlijking van een feedbackcultuur in het hoger onderwijs, waarbij nadrukkelijk ook aandacht is voor de leerwaarde van toetsen.

Ook benieuwd naar de kwaliteiten van de toetsbekwame hbo-docent? De kwaliteiten worden geïntroduceerd in onderstaand filmpje en zijn verder uitgewerkt in het verantwoordingsdocument.

 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen