3 jaar Platform Leren van Toetsen: een overzicht

12 januari 2017| Tags:| Tags:

infographic-3-jaar-plvt-and-counting

In 2013 is het Platform Leren van Toetsen opgericht als antwoord op de roep om meer onderzoek naar toetsing in het hbo (Vreemde Ogen Dwingen, 2012) en als tegenwicht tegen de overheersende focus op de summatieve functie van toetsing. Sinds die tijd hebben we veel activiteiten ondernomen, onder andere op deze website. Om ons heen zien we steeds meer besef dat het waarom van toetsen meer is dan het verantwoorden van niveau van studenten, en dat toetsen een grote waarde hebben in het stimuleren en bijsturen van het leerproces van studenten, met feedback als belangrijk middel hierbij. We vergroten ons inzicht in dit proces en de factoren die daarbij een rol spelen, door de onderzoeken die we uitvoeren en de kennis en ervaring die we ophalen en delen in ons netwerk.

Deze infographic geeft een overzicht van onze activiteiten van de afgelopen drie jaar. Deze periode is slechts een startpunt, een basis om op door te bouwen. De komende tijd willen we de mogelijkheden verkennen voor een verdere verbreding van het platform. Dat alles met als doel om over drie jaar weer een aantal mooie stappen verder gezet te hebben richting ons doel: het optimaal benutten van de leerwaarde van toetsen in het hbo, ten behoeve van het leerproces van studenten. We hopen dat samen met jullie te gaan doen!

Ik zoek…

Nieuwsbrief ontvangen

Abonneren op blog

Bijdrage leveren

Neem contact op als je een bijdrage wilt leveren aan Platform Leren van toetsen