Laden Evenementen

Vanuit het leernetwerk feedbackgeletterdheid zijn we een leesclub gestart! In een uurtje verkennen we samen het thema feedbackgeletterdheid aan de hand van een artikel, blog, of (deel van een) boek. Op 21 mei bespreken we tijdens de leesclub een recent artikel over de rol van feedbackgeletterdheid in self-assessment.

Over het artikel:
Studentfeedbackgeletterdheid en zelfbeoordeling zijn beiden belangrijk voor het ontwikkelen van zelfsturing en leven lang leren in het hoger onderwijs. De relatie tussen deze twee concepten wordt besproken in het conceptuele artikel “Self-assessment is about more than self: the enabling role of feedback literacy” van Zi Yan en David Carless uit 2022. Allereerst wordt de wisselwerking tussen feedbackgeletterdheid en zelfbeoordeling verkend. Daarna gaat het artikel in op het proces van zelfbeoordeling in drie stappen (1) het bepalen en toepassen van beoordelingscriteria (2) zelfreflectie en (3) oordeelsvorming en kallibratie. In de leesclub bespreken we de in het artikel voorgestelde principes en de aanbevelingen voor de feedbackpraktijk en wegen met elkaar de bruikbaarheid voor onze eigen onderwijspraktijk af.

Wil je samen het artikel over over feedbackgeletterdheid en zelfbeoordeling bespreken? Meld je dan aan voor de leesclub! Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de Teamsbijeenkomst en een pdf’je van het artikel om ter voorbereiding te lezen.

Je meldt je alleen aan voor deze bijeenkomst, je zit nergens aan vast.

Ga naar de bovenkant