Vrijdag 1 juni is er weer een nieuwe editie van het Symposium Leren van toetsen! Dit keer zijn we te gast bij Hogeschool Utrecht.
We hebben een bomvol programma samengesteld, met twee keynote-lezingen, twee workshoprondes en volop mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en collega’s van andere hogescholen te ontmoeten! Als klap op de vuurpijl lanceren we deze dag de toolkit formatief toetsen!
Programma
Keynotes
Workshops
Praktisch
aanmelden

Programma

9:30 Registratie
10:00 Keynote 1: programmatisch toetsen bij het afstuderen
11:45 Workshops
12:45 Lunch
13:30 Workshops
14:30 Keynote 2: innovatief toetsen
15:30 Lancering toolkit formatief toetsen
15:45 Borrel

Keynotes

In het programma zijn twee keynote-lezingen opgenomen. ’s Ochtends zoomen we in op programmatisch toetsen bij het afstuderen en ’s middags bespreekt econoom Jan Riezebos het thema ‘leren van toetsen’ vanuit innovatief oogpunt.

Wat komt er kijken bij het ontwerpen van een toetsprogramma voor het afstuderen in het hbo? Hoe zorg je ervoor dat de kern van het beroep centraal staat in het ontwerp en herkenbaar is voor studenten en docenten? Hoe kan het toetsprogramma de cultuur van het beroep weerspiegelen en de boodschap geven aan studenten dat fouten maken oké is, en een leven lang leren continu doorgaat? In deze gezamenlijke keynote gaan Liesbeth Baartman, Dominique Sluijsmans en Jan de Geus in op programmatisch toetsen bij het afstuderen. Liesbeth Baartman schetst het hoe en waarom van programmatisch toetsen en wat dit doet met het leren van studenten. Dominique Sluijsmans bouwt daarop voort vanuit het Protocol Afstuderen 2.0. En Jan de Geus geeft praktijkdilemma’s en voorbeelden vanuit Stenden NHL, waar de praktijk soms haar eigen regels oplegt.

 • Liesbeth Baartman
  Liesbeth Baartman
  Hogeschool Utrecht
 • Dominique Sluijsmans
  Dominique Sluijsmans
  Zuyd Hogeschool
 • Jan de Geus
  Jan de Geus
  NHL Stenden

Jan Riezebos zal vanuit een bedrijfskundige invalshoek de thematiek van deze dag belichten. De uitdagingen waar we in het onderwijsveld voor staan worden zo in een breder kader geplaatst. En de vergelijking met ontwikkelingen in het bedrijfsleven kan ons misschien inspireren om met een nieuwe blik naar ontwikkelingen in het onderwijs te kijken.

 • Jan Riezebos
  Jan Riezebos
  Rijksuniversiteit Groningen

Workshops

We zijn er in geslaagd om een rijk palet aan workshops voor jullie samen te stellen! Experts van verschillende hogescholen en universiteiten geven workshops in uiteenlopende vormen: van presentaties tot een postermarkt en een escape room game!

Onze vijf inhoudelijke thema’s vormen de kapstok voor de workshopindeling. Aan het symbool kan je zien bij welk thema de workshop hoort. Een korte introductie van de thema’s vind je op onze blogpagina.

Lees de beschrijving van de workshop door met je muis boven het vak te gaan staan of bekijk hier het overzicht.

Studenten maken toetsvragen

Rem Pronk & student Sportkunde (Hogeschool van Amsterdam)

Studenten maken toetsvragen

In de presentatie licht Rem Pronk toe waarom hij studenten uitnodigt om toetsvragen te maken. Hij gaat in op de aanleiding, de werkwijze, de ervaringen van studenten en de kwaliteit van de vragen. Ook zal hij ingaan op effect van deze wijze van studenten betrekken bij de toetsing, onder andere op het slagingspercentage. Een student deelt tijdens de sessie zijn ervaringen en vertelt vanuit het perspectief van de student over de voor- en (eventuele) nadelen. De studenten actief betrekken bij toetsing heeft Rem op andere ideeën gebracht die hij graag met je deelt.

Afstuderen als mediamaker

Barbara Devilee, Matthijs van Nols Trenité, & Daphne Troost (Hogeschool van Amsterdam)

Afstuderen als mediamaker

Studenten aan de opleiding Creative Business kunnen op meerdere manieren afstuderen, ze kunnen kiezen uit de volgende varianten: Onderzoeksopdracht, Eigen onderneming en Mediaproduct. Met name in deze fase van de studie is keuzevrijheid een groot goed, afstudeerder kunnen op die manier echt laten zien waar ze goed in zijn. Daphne en Matthijs laten zien wat ze hebben gemaakt en vertellen over hun ervaringen. Barbara Devilee zal toelichten hoe deze drie varianten tot stand zijn gekomen en wat de ervaringen zijn hiermee.

Toolkit formatief toetsen

Judith Gulikers (Wageningen U&R) & Els Roskam-Pelgrim (Avans)

Toolkit formatief toetsen

Wil je aan de slag met formatief toetsen in de dagelijkse onderwijspraktijk? Kom dan naar deze workshop! Vier hogescholen (HU, Saxion, Avans, Zuyd) hebben onder de vlag van het Platform Leren van Toetsen op basis van de NRO-overzichtsstudie naar formatief toetsen (Gulikers & Baartman, 2017) een toolkit ontwikkeld, vol met professionaliseringsmateriaal voor hbo-docenten. De formatieve toetscyclus, bestaande uit 5 fasen, vormt de basis voor alle materialen. Denk aan posters, een kaartspel, actieplannen, enzovoort. In deze workshop maak je kennis met de toolkit en ontdek je wat je kunt gebruiken in je eigen onderwijspraktijk.

Onderzocht: formatief toetsen en feedback

Frans Prins (UU) & studenten Onderwijswetenschappen UU

Onderzocht: formatief toetsen en feedback

Docenten besteden veel tijd aan het geven en bespreken van feedback. Hoe geef je feedback waar studenten ook iets mee doen? En hoe zorg je dat studenten zelf op zoek gaan naar feedback? Drie studenten Onderwijswetenschappen van de UU deden onderzoek naar feedbackpercepties van studenten en hun feedback zoekend gedrag. De studenten presenteren hun onderzoek en onder leiding van feedbackexpert Frans Prins bediscussiëren we de implicaties van de onderzoeken.

Haal meer rendement uit feedback bij digitaal toetsen

Esther Haykens & Jolanda Soeting (Hogeschool Utrecht)

Haal meer rendement uit feedback bij digitaal toetsen

Als docent is het belangrijk dat je feedback ontvangt over het niveau van je studenten en het rendement van je les. Ook studenten willen graag feedback op hun prestaties, zeker in een formatieve setting. Een les geven is één ding, goed feedback verkrijgen en geven is heel wat anders. In deze workshop gaan we aan de slag met de vragen “Hoe kun je op een laagdrempelige manier het niveau van je studenten en het leerrendement van je lessen meten? Hoe krijgen studenten snel uitslag en feedback, ook inhoudelijk?” Hierbij hebben we speciale aandacht voor digitaal toetsen. Deelnemers kunnen zelf toetsvragen of opdrachten met feedback inbrengen.

Feedback als integraal onderdeel van leren en opleiden

Jorik Arts & Mieke Jaspers (Fontys Hogescholen)

Feedback als integraal onderdeel van leren en opleiden

In het hoger onderwijs besteden docenten over het algemeen veel tijd aan het formuleren van (schriftelijke) feedback aan studenten. De vraag lijkt gerechtvaardigd welke feedback zinvol is voor het ondersteunen van het leerproces van studenten.

In deze werksessie gaan we in op het fenomeen feedback en de manier waarop een duurzame (schriftelijke) feedbackcultuur ontwikkeld kan worden. We bespreken de randvoorwaarden voor effectieve feedback en gaan we in op de complexiteit van feedback. Daarnaast reiken we een methodiek aan om te komen tot een duurzame feedbackcultuur. Tot slot geven we tips voor docenten om te komen tot effectieve feedback.

Duurzame feedback: De student en het leerproces centraal

Gerry Geitz & Jan de Geus (NHL Stenden)

Duurzame feedback: De student en het leerproces centraal

Duurzame feedback betekent halen en brengen. Na een korte inleiding over duurzame feedback gaan we met elkaar op zoek naar voorbeelden van deze vorm feedback binnen de verschillende hogescholen. We inventariseren wat er al wordt gedaan, welke verbeteringen mogelijk zijn en waar in het onderwijs duurzame feedback kan worden ingezet. De resultaten van onze zoektocht presenteren we aan elkaar, waarna we afsluiten met een rondje duurzame(?) feedback.

Aan de slag met KIT2.0!

Liesbeth Baartman & Ellen de Kwant (Hogeschool Utrecht)

Aan de slag met KIT2.0!

Misschien al bekend met KIT1.0, het KwaliteitsInstrument Toetsprogramma? Met het KIT kun je als onderwijsteam de kwaliteit van je toetsprogramma kritisch onder de loep nemen. En nu is er een nieuwe versie: KIT2.0! In de nieuwe versie zijn de meest recente wetenschappelijk inzichten en praktijkervaringen verwerkt. In deze workshop ga je aan de slag met KIT2.0, leer je over de achtergronden van het KIT en ervaar je of het KIT ook voor jouw opleidingsteam geschikt kan zijn.

Postermarkt Toetsprogramma’s

Tamara van Schilt-Mol (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Postermarkt Toetsprogramma’s

Toetsen sturen het leergedrag van studenten, dat weten we inmiddels. De laatste jaren komt ook de invloed van het gehele toetsprogramma steeds meer in beeld. Op verschillende plekken in Nederland worden in het verlengde daarvan toetsprogramma’s (opnieuw) uitgedacht en uitgeprobeerd. Een aantal opleidingen wil hun ervaringen met programmatisch toetsen delen. Kom leren van de ervaringen van anderen. Denk kritisch mee over toetsprogramma’s. Doe inspiratie op en ga naar huis met nieuwe ideeën!

Formatief toetsen: een neus voor kwaliteit ontwikkelen

Bas Trimbos en Gerdineke van Silfhout (SLO)

Formatief toetsen: een neus voor kwaliteit ontwikkelen

Een omslag maken van een toets- naar feedbackcultuur is niet eenvoudig. Het vraagt van studenten, docenten en leidinggevenden een neus voor kwaliteit. Alleen dan is het mogelijk om feedback te geven op eigen werk en proces en dat van elkaar. Het ontwikkelen van zo’n neus voor kwaliteit vraagt om een goede visie, een passende structuur en goede cultuur, de juiste middelen en expertise. In deze workshop gaan we daarom na wat vanuit organisatieperspectief succesfactoren zijn voor een omslag binnen een opleiding naar formatief handelen in alle lagen van de opleiding. Dat doen we aan de hand van implementatielessen uit het voortgezet onderwijs, waarbij we u ook de gebruikte modellen en instrumenten demonstreren.

EscapeRoom Toetsing: Los jij het mysterie op?

Johan van Dijk & Martje Köhlen (Hogeschool Rotterdam)

EscapeRoom Toetsing: Los jij het mysterie op?

Bij de opleiding Autonome Biologie van Hogeschool Chimera is een onregelmatigheid ontdekt bij één van de toetsen. Bovendien is de toetscommissie opvallend afwezig. Los jij het mysterie op?

Deze EscapeRoom zet toetsen in het hoger onderwijs letterlijk neer als teamgame. Samen weet en kan je immers meer dan alleen, ook als het over toetsing gaat! In dit spel draait het om het activeren van (toets)kennis, deze kennis met elkaar delen én natuurlijk om puzzelplezier en het oplossen van een schimmig toetsmysterie.

Duurzaam implementeren is mensenwerk: de spannende weg naar een feedbackcultuur

Dominique Sluijsmans (Zuyd Hogeschool) & Eric Entken (Hogeschool Rotterdam)

Duurzaam implementeren is mensenwerk: de spannende weg naar een feedbackcultuur

Het is inmiddels goed merkbaar dat er in het hbo behoefte is aan rijkere vormen van beoordelen waarin feedback een centrale rol speelt. Het structureel bewerkstelligen van een cultuur waarin het leren en ontwikkelen van onze studenten voorop staat is een spannende exercitie binnen een context waarin ook voldoende rendement, weinig studie-uitval en een positieve accreditatie van belang zijn. In deze workshop gaan we actief aan de slag met bouwstenen voor een duurzame implementatie van een feedbackcultuur, waaronder visie, werkprocessen, verwachte resultaten/effecten en rollen. We kijken er naar uit je te ontmoeten!

Praktisch

Locatie


Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Routebeschrijving

Kosten

Voor maar €40,- kan je deelnemen aan het symposium. Je betaalt de bijdrage direct bij aanmelding via iDeal.

Ben je toch verhinderd? Meld je dan uiterlijk 21 mei af via info@lerenvantoetsen.nl en ontvang je geld terug.

Organisatiecomité

Liesbeth Baartman (HU)
Wendy Peeters (HU)
Jerinde van ’t Erve (HU)
Gerry Geitz (NHL Stenden)
Anne Potters (HR)
Martje Kohlen (HR)
Martijn Leenknecht (HZ)

info@lerenvantoetsen.nl

Aanmelden

Aanmelding voor het symposium is niet meer mogelijk.

Het maximaal aantal aanmeldingen van 250 is bereikt.