De opleiding Toegepast Biologie aan de HAS Green Academy is van plan om programmatisch toetsen in de gehele bachelor opleiding te implementeren. Ze zijn in september 2022 gestart met jaar 1 en willen daarna stapsgewijs in alle studiejaren over gaan naar programmatisch toetsen. In het schooljaar 2020-2021 zijn de leeruitkomsten geformuleerd, in 2021-2022 werkt de opleiding aan het invullen van de datapunten en het bijbehorende onderwijs, en in september 2022 is de opleiding gestart met programmatisch toetsen. De opleiding heeft ambitieuze plannen om te gaan beslissen over 2x 30 EC (propedeuse), 1x 60 EC (jaar 2)  en 1x 120 EC (jaar 3 en 4), waarbij het werkveld in toenemende mate een stem krijgt in de beslissing over studenten.

De opleiding bestaat uit twee delen: een generiek gedeelte en een vakspecifiek gedeelte. Het generieke gedeelte is ingericht volgens de principes van programmatisch toetsen. Voor het vakspecifieke gedeelte schuiven studenten aan bij cursussen uit de relevante bachelor lerarenopleidingen waar ze ook getoetst worden. De opleiding bestaat uit vier semesters (in totaal 2 jaar) en 120 studiepunten, waarvan het generieke gedeelte per semester uit 18 studiepunten bestaat en daarmee in totaal op 72 studiepunten voor de gehele opleiding uitkomt.

1. Wat zijn de beoogde leerresultaten van de opleiding?

2. Welke datapunten zijn er?

3. Hoe worden studenten begeleid?

4. Hoe worden beslissingen genomen over studenten?