Toetsen en beoordelen staat volop in de belangstelling in het hbo. Vaak gaat de aandacht uit naar de certificeringsfunctie (summatief) van toetsen en beoordelen, maar steeds meer groeit het besef dat het leerproces en de invloed van toetsen en beoordelen hierop minstens zo belangrijk is (formatief). Met toetsen en beoordelen meet je niet het leerproces van de student, toetsen en beoordelen ís leren. Feedback speelt hier een cruciale rol in.

Het Platform Leren van Toetsen besteedt aandacht aan het leren van toetsen en hanteert hierin 5 themalijnen:

Thema 1 | Studenten betrekken bij toetsen

We willen studenten eigenaarschap geven over hun eigen leerproces. Ze moeten in staat zijn het eigen leerproces te monitoren en bij te sturen waar nodig. Studenten betrekken bij toetsen lijkt een ideale manier te zijn om dit te bereiken. Vragen die hierbij ontstaan zijn echter: Hoe kan je studenten een actieve rol geven bij toetsen en beoordelen? Wat zijn de mogelijkheden? Wat levert het op en hoe werkt het in de praktijk?

Thema 2 | Formatieve strategieën in de les

Het  belang van formatief toetsen wordt steeds meer (h)erkend in het hbo. Over een effectieve implementatie van formatief toetsen is echter nog weinig bekend. Hoe is formatief toetsen te verbinden met didactiek, begeleiding en instructie? Hoe kun je formatieve toetsing in de les effectief vormgeven? En op welke manier kan professionalisering van docenten hierbij ingezet worden?

Thema 3 | De andere kant van feedback: hoe studenten feedback verwerken

Feedback is pas effectief als het gebruikt wordt om het gat tussen het huidige en het gewenste niveau van presteren te dichten: ‘closing the feedback loop’. Wat voor soort feedback wordt door studenten gebruikt om hun leerproces of prestaties te verbeteren en welke niet? Hoe zorg je er voor dat studenten de feedback die je geeft ook gaan gebruiken? Hoe geef je actiegerichte feedback?

Thema 4 | Programmatisch toetsen in praktijk brengen

Binnen een samenhangend toetsprogramma worden summatieve beslissingen niet opgehangen aan één toetsmoment, maar een verzameling aan toetsen. Hierdoor kan meer nadruk worden gelegd op een procesgerichte aanpak in plaats van een productgerichte aanpak. Hoe breng je het programmatisch toetsen in praktijk? Hoe draagt programmatisch toetsen bij aan het leren van studenten en hoe ziet een toetsprogramma met leerwaarde voor de student eruit?

Thema 5 | Collega’s in beweging: samen een feedbackcultuur neer zetten

Veranderingen komen pas tot stand als het hele docententeam de schouders er onder zet. Eén enthousiaste docent is niet voldoende om leren van toetsen daadwerkelijk in praktijk te brengen binnen een opleiding. Hoe kom je van de theorie, tools en checklists naar verandering in de praktijk? En van incidentele experimenten naar een opleidingsbrede feedbackcultuur?